Re: Re: Re: Re: Re: Takže

marvo | 19.01.2016

Sio, úprimne? Asi sú v mojom záujmovom uhle "prízemnejšie" otázky ako ontológia "nadprirodzena". Respektíve, ešte by som bol ochotný debatovať o vzťahu nášho jazyka a jeho možnostiach hovoriť o niečom takom ako "nadprirodzeno", a čo by to pre danú jazykovú "hru" znamenalo... teda v prípade ak rozlišujete medzi pojmamy ako: fikcia/možnosť/nadprirodzenosť...(?) A Hox dajako definoval nadprirodzeno? - tým horšie pre nadprirodzeno :-)

Přidat nový příspěvek