Re: Re: Re: Takže

Hox | 19.01.2016

Jak víte, že to takzvané "nadpřirozeno" není jen jiná forma hmoty, o níž zatím nemáme žádné představy a kterou zatím neumíme detekovat přístroji? Důkaz, že to tak není a z principu být nemůže by byl velmi zajímavý.
Z principu není žádné napřirozeno, je jen zatím nepoznané - pokud se něco v tomto vesmíru děje, nemůže se to nedít podle objektivních vesmírných zákonů, tj. je to přirozené. Dělící čára tedy není mezi hmotou a "nadpřirozenem", jen mezi už poznanou částí Objektivní reality a ještě nepoznanou, i když přístupnou nějakým způsobem subjektivně menšině populace.
Požadavek na definici hmoty je nekorektní, neboť se nechystám dělit realitu na přirozeno a "nadpřirozeno" ("jehož je materialismus nesmiřitelným odpůrcem"), jak to dělají materialisté - pokud chtějí dělit, musí dát definici, pokud není definice, nelze dělit. Postavme vedle sebe dva lidi, jeden vidí auru, druhý nikoliv. Definice hmoty z DM putuje do koše...
Dát jednoduchou definici prvotní filosofické kategorii není možné, protože všechny pojmy, ze kterých se ta definice bude skládat, jsou nějakým způsobem odvozené od prvotní kategorie, kterou se snaží definovat. Což opět "klasikům" zakladatelům zcela uniklo. Snažit se definovat hmotu je snažit se definovat nějaký systém z jeho vnitřku, sám určitě víte, že žádný systém nemůže obsahovat úplné informace o sobě samém.
I tato definice je vadná: "Hmota definována fyzikou je uzší pojem, je ekvivalentní s energií a jak známo, je to entita, která je schopna působit silou." - fyzikální vákuum je forma hmoty, ale není schopno působit silou.

Přidat nový příspěvek