Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 19.01.2016

Hox, budeme musieť pre dobro veci s tou terminológiou niečo urobiť. Inak sa môžeme poľahky dostať do nepeknej situácie.
Neberúc nateraz do úvahy článok (budem sa trošku opakovať, nebol určený pre mňa ako modelového čitateľa - ja na tejto úrovni s "dialektikou" problém nemám) ani neberúc primárne do úvahy gro teórie "MIM", tak "význam" (v štandardnom lingvisticko-sémantickom chápaní) rozhodne subjektívny nie je. A ani z bazálnych princípov fungovania a učenia sa jazyka subjektívny byť nemôže. Táto debata na poli logiky prebehla (symbolizoval by som ju debatou Husserl vs Frege). Rád by som bol v našej doskusii prízemnejší a zotrval v okruhu problému /význam=miera+obraz/. Obraz je možno sémioticky zaujímavá entita, na to, aby som ju ja dokázal úspešne začleniť do akejkoľvek exaktnej teórie ....tak vyhnúc sa x problémom, by som radšej zvolil trošku inú terminológiu. (a pokiaľ sme sa začali baviť o akejsi terminologickej "nadstvabe", tak ako som tu už v nejakej debate „Quinovsky“ podotkol, tak aj výraz "význam" je značne mätúci intenzionálny pojem - štandardne sa definuje pomocou pojmu synonymie a analytickosti, pričom analytickosť sa definuje pomocou synonymie a významu, a synonymia pomocou analytičnosti a významu).
Už len v krátkosti k príkladu s pohárom: aký je tvoj názor na platnosť /význam=miera+obraz/ napr. vtedy, ak označený predmet nie je kognitívne prístupná entita? A to nehovorím rovno o „najvyššom prvočísle“. Najjasnejší objekt na večernej oblohe a najjasnejší objekt na rannej oblohe predsa označujeme iným výrazom, v minulosti mali diametrálne odlišný význam a majú ten istý denotát – planéta Venuša. Čo v tomto príklade reprezentuje „obraz“? Odpoveď na túto triviálnu otázku by možno značne pomohla objasniť terminológiu... ak správne nerozlíšime význam a obraz, môže to byť fatálne. Technicky to klasická logika rozlišuje tak, že významom deskripcie je označené indivíduum a významom vety je propozícia, respektíve jej pravdivostná hodnota.
(Ale pri tom musím pre korektnosť podotknúť, že netvrdím, že „Putin“, tento konkrétny človek je významom frázy „prezident RF“ a zároveň, že niekto, kto nevie, že Putin je v súčasnosti práve tým človekom, kto vyhral posledné voľby, nevie, čo fráza „prezident RF“ znamená, lebo ak by sa spýtal, kto je práve teraz prezidentom RF, nepoznal by význam svojej vlastnej otázky... teda za predpokladu, že aj „otázky“ majú svoj denotát, a teda niečo označujú)...
Uvedomujem si, že technicky odťažité a značne parciálne debaty asi nudia :-( ak by však bol len záblesk záujmu, otestovať odolnosť teórie aj takémuto testu...

Přidat nový příspěvek