Re: Takže

Hox | 18.01.2016

Výborně, stoupenec DM pro diskusi. Autorem nejsem, šlo mi o hodnocení informace samotné, nikoliv autorů. Řekl bych že primárně nejde o to, co bylo na marxismu a dialektickém materialismu dobře, zásadní je, co tam je špatně. Ad "slátanina": pro někoho "slátanina", pro jiného doušek normálnosti, nicméně nejedná se o argumenty. Mě by spíš zajímala argumentace, proč se dialektickým materialismem zabývat, když jak sám potvrzujete (oceňuji), marxisté zapomněli na aplikaci dialektické metody na samotný marxismus a DM a pokrok v něm se zastavil někdy v předminulém století. Nejde myslím o vylévání vaničky, jen o poukázání na problémy a rozpory, tedy použití dialektické metody. KOB určité objektivní přínosy marxismu a DM v historickém procesu uznává, není to kategorické odmítání, v krátkosti, vysvobození společnosti ze "spárů" dogmatických filozofických systémů.

Co se týká DM, začal bych od jednoduchých věcí, například zdá se, že DM tvrdí že vesmír = hmota, ale zároveň není schopen definovat hmotu, takže hranice mezi hmotou a "nadpřirozenem" (jehož je nesmiřitelným odpůrcem) je pohyblivá a může se kdykoliv posunout.

Přidat nový příspěvek