Re: Re: Příspěvek k pochopení objektivního mechanismu

Pe-tri | 18.01.2016

Na místě je otázka - existuje informace, míra, matérie a s nimi svázaný proces strojení bez činnosti mysli myslícího nebo to jsou kategorie na existenci mysli myslícího nezávislé ? Pokud ano, jaký pak dává proces strojení smysl ? Nebo je jeho funkčnost (procesu strojení) myšlena pouze metaforicky? To asi ne, takže - jak vlastně chápat proces (děj, jev, filosofickou kategorii) strojování, když ne ve vazbě na činnost a rozlišování tvůrce a jeho díla ?
P.

Přidat nový příspěvek