Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 18.01.2016

Áno, samozrejme, veľmi ľahko sa môže zdať, že ide o istú formu sémantickej nadstavby k teórii "MIM", pričom podľa môjho skromného názoru práve táto "nadstavba" do značnej miery objasňuje napr. aj tvoju otázku ohľadne objektívnosti významu. (okrem "významu" výrazu nesmieme zabúdať na jeho "zmysel", t.j. spôsob danosti označeného predmetu a denotát predmetu, pravdivostnú hodnotu, a pod.). Otázky vzniknuvšie z (ne)/platnosti rovnice /význam=miera+obraz/ sú podľa mňa pre teóriu "MIM" rozhodujúce. Z mojej strany tu je už dlhšie potreba práve takejto diskusie.

Přidat nový příspěvek