Re: Re: Re: Zahodená dialektika

marvo | 18.01.2016

Hox, iste, druhý príklad s pohárom a "MIM" je aj na intuitívnej úrovni výstižnejší a podľa mňa nikto súdny sa o tom prieť nebude...
Mal by som však jednu malú sémanticko-terminologickú otázku: je v rámci "MIM" priestor na rozlíšovanie medzi "informace (obraz)" a "informace (význam)"? Na prvý pohľad sa to môže javiť ako poľahky prehliadnuteľné, no ak sa nemýlim, je práve toto obrovský bod sváru v západnom "filozofickom" myslení - pričom o nejakej funkčnej "post-analytickej" syntéze som nepočul - svár. ktorý je dobre badať ešte kdesi v korešpondencii medzi Fregem a D. Hilbertom.

Přidat nový příspěvek