Re: Re: Zahodená dialektika

Hox | 18.01.2016

Čas je subjektivní kategorie, objektivně neexistuje... "čas" je porovnání dvou frekvenčních procesů, z nichž jeden je vybrán jako etalon. Bez etalonu neexistuje ani čas, není co s čím porovnat. Stejně tak prostor, který není prvotní kategorií sám o sobě, ale druhotnou, odvozenou od Míry (je třeba ho napřed). V dávnověku existovaly dva systémy prvotních kategorií myšlení, jedna - pro elitu, druhá - pro "plebs".
Masám je nabízeno už nejméně 5000 let beze změny neadekvátní hmota-energie-prostor-čas, pod různými názvy a s malými variacemi, "elita" vždy chránila tajemství trojsystému matérie-energie-míra, opět pod různými názvy. Kategorii Míra pro "davy" rozdělili na prostor a čas, Matérii na hmotu a energii, Informaci skryli.
Jde o to že ten, kdo myslí v adekvátních kategoriích (adekvátních Realitě), má vždy převahu, výhodu. Vědění = moc.

Prvotní kategorie = odlišnosti následující za "Vše vůbec" jsou přítomné v každém předmětu, můžete zkusit malé cvičení, pokusit se identifikovat, kde jsou tyto kategorie přítomné v libovolném předmětu, například sklenice, tj. identifikovat v objektu sklenice složky hmota, energie, prostor, čas.
Nelze.
Nyní zkuste identifikovat v objektu sklenice složky matérie, informace (obraz), míra. Bez problémů.

Dialektický materialismus, ačkoliv sehrál určitou pozitivní roli jako první metodologický filosofický systém (vs dogmatické), který se v moderní době objevil, dnes už patří do šrotu dávno jako společensky nebezpečný. Materialismus je defekt vnímání reality, což se dá lehce ukázat. Dialektičtí materialisté také nikdy neaplikují zákony své dialektiky na dialektický materialismus a marxismus obecně, neboť by na jejich základě vyplynulo, že dialektický materialismus i marxismus obsahují defekty a časem je třeba je odmítnout. Pokud tedy nezastávají pozici, že zákony dialektického materialismu platí na vše, kromě dialektického materialismu a marxismu.

Dialektičtí materialisté obvykle přesvědčují a ukazují v čem to funguje, popřípadě v čem je marxismus dobrý, ale nepokládají si otázku a nezkoumají, co je tam špatně.

Přidat nový příspěvek