Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen jeden postřeh

Sio | 16.01.2016

Pojem cloud se používá pro komplex HW a SW, ke kterému má uživatel (jedinec, firma) chráněný přístup přes internet. Uživatele nezajímá, kde se HW nachází, jak a kdo jej udržuje v chodu, kdo a jak zálohuje data, jak bude řešena případná porucha. Stejně tak obvykle neplatí za pořízení SW a pronajímá jej.
Platí jen za služby, které jsou mu přístupné odkudkoli, kde je k disposici připojení k internetu. Pokud je uživatelem firma, nepotřebuje IT administrátory udržující jeho systém v chodu. Existují speciální smlouvy, kde je jasně definováno, jaká je povolena poruchovost systému (třeba 8h/ročně) popřípadě počet krátkodobých výpadků atd.

Přidat nový příspěvek