Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mňa by zaujímalo

Pe-tri | 23.12.2015

Tímto se dostáváme před otázky typu:
Pročpak asi je internet současně nadějí i elitami protěžovanou technologií ?
Když víme, že technologie jsou pouhou berličkou, potom - budeme si umět pohlídat, aby tato berlička sloužila aktuálně chromým lidem k získání možnosti vlastního pohybu nebo aktuálně zdravým lidem znemožní plnohodnotný pohyb ?
Otázky vedou k uvědomění si toho, že volba/uplatnění těch či oněch technologií (centralizované versus decentralizované) jsou lakmusovým papírkem stavu society možná s větší vypovídací schopností, než pohyb frontové linie a že formy v praxi masově uplatňovaných technologií jsou stále, i v nastávajícím informačním věku formující silou stavu spole(ne)ctnosti, kterou neradno přehlížet. Informace je v tomto smyslu analogem ohně, nože či kola, kterými lze jak pomáhat k výšinám, tak srážet do nelidskosti. De-fašizace a de-kolonizace je IMHO bez technologické de-centralizace nedosažitelná. Mám na mysli technologickou decentralizaci tj, decentralizaci na horizontální úrovni, na úrovni vztahů objektů daného OS mezi s sebou. Tím nemyslím supersystémovou vertikální centralizaci, která je založena na decentralizaci samotných individuálně a hierarchicky horizontálně implementovaných operačních systémů případně uvažovaných světů (hlav, mozků, myslí).
P.
ps. KSB/DVTR je občas užitečné brát nejen jako funkční nauku (a tady klobouk dolů), ale i jako zdroj pro vlastní inspiraci (někdy by možná raději řekl - fantazii, které se meze nekladou).

Přidat nový příspěvek