.

Cico Ciciak | 11.12.2015

PreBoha, čo to zase je: "na úrovni kolektívneho javu"?! Slovám rozumiem, ale významov/zmyslov to môže mať zo "300" a ten autorov mi akosi uniká! Za toto často preklínam túto teóriu, ktorá sa inak chváli presným vymedzením významov jej pojmov!

Přidat nový příspěvek