Re: Re: Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 26.11.2015

Přirovnání odpovídá.
Tvůrce mluví s každým člověk od narození, každý člověk může komunikovat s ním, problém je jen v tom, že po tisíciletích kultury formující ateismus lidé neví jak, a tak: komunikaci Jeho nevnímají, neidentifikují jako komunikaci, a sami se většinou o komunikaci s Ním nepokoušejí (protože na úrovni vědomí neví jak, ani neví o samotné možnosti). Člověk se přirozeně rodí jako důvěřující Jemu a vědoucí o Něm, jen kultura to brzy přehluší.

Přidat nový příspěvek