Re: Re: Re: módní ikona

Hox | 26.11.2015

"Čas, prostor a gravitace neexistují odděleně od hmoty."

nelze než souhlasit. Co z toho vyplývá? Že kategorie "čas" a "prostor", s nimiž operuje "časoprostorové kontinuum" jsou jen druhotné kategorie, odvozené od nějakých prvotních.

Přidat nový příspěvek