Re: Re: módní ikona

el | 25.11.2015

Spolupráce. K té v současnosti vede jen jediná cesta, opuštění platformy "války o mysl", která se projevuje především v západních schématech a k tomu určených subjektů (mediokracie) a ústí v dogma, že jediná pravda je ta "naše" pravda. Bez akceptace naší "pravdy" jsi nepřítel určený k likvidaci. Z ne nepatrné části se na tom podílí současné uspořádání systému (korporátní kapitalismus), které z mého pohledu není schopno plnit v delším časovém úseku základní potřeby společnosti a je jen otázkou času, kdy ono pověstné letadlo doletí. Na rovině jednotlivce problém spočívá v tom, že ztratil jistoty, které držely pohromadě rodinné společenství a systém v této podobě není schopen nabídnout žádnou naději (veškeré sociální inženýrství nedává na toto odpověď).V tomto úhlu pohledu se jedná o systémovou chybu, z níž pramení všechny nesmyslné teze o snižování lidské populace apod., které vedou ke ztrátě posledních jistot spočívajících ve "smyslu" jednotlivce v systému. Téměř vše je podmíněno strachem (zde nyní už absurdní roli sehrává prvotní hřích, jako manipulace "par excellence"), na kterém se nedá stavět donekonečna. Rozumím tomu, že systém od počátku pracuje na "konfliktu protikladů" a s ohledem na reakci, které se dostalo Rusku, jenž tyto protiklady na globální rovině mělo zájem otupit, není zatím připravena půda pro to, aby k navrhovanému řešení ze strany Ruska došlo. Přesto jsem přesvědčen, že je to jediná možná cesta, která je v lidských možnostech, dokonce s pozitivním přínosem do budoucna. Tolik jen v krátkosti, co se dá vyjádřit na pár řádcích.

Přidat nový příspěvek