Tato teorie potvrzuje teorii Konstantina Meyla

Manicka | 19.07.2017

Omlouvám se za opožděnou reakci, článek jsem objevil až nyní. Mám však myslím velmi relevantní informace, které jistě všichni uvítají.

V diskuzi zmíněná teorie elektrického vesmíru mi nepřijde odpovídající realitě. Ve vesmíru není elmag energie tak bodově koncetrovaná, aby docházelo k jevům, které popisuje. Naopak elmag energie je velmi plytká, stejně jako gravitace.

Naproti tomu mi přijde relevantní Teorie Objectivity němce jménem Konstantin Meyl. Teorie samotná je na jinou diskuzi, ale plyne z ní teorie další a to tato: jádro země i slunce není tvořeno žhavým kovem a termojadernou fúzí, ale naopak dutinou s nulovou gravitací a nízkou teplotou, kde dochází ke studené fúzi. (Pozor to nemá nic společného s teorií duté Země) Nekonečný a masivní příliv neutrin z vesmíru vyživuje tuto studenou fúzi za vzniku vodíku a postupného vzniku vedlejších látek jako voda a ropa a také za pomalého rústu objemu a průměru Země. Díky tomu není Země uzavřený systém a neplatí na to zákon zachování energie.

Vodík, voda, ropa a další sloučeniny probublávají známými mechanizmy na povrch, jak již nažnačila v článku teorie V. Larina. Tím se myslím obě teorie doplňují.

Více k teorii pana Meyla zde:
Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe
https://www.youtube.com/watch?v=bfcLjIlsLnQ

Přidat nový příspěvek