Re: Re: Re: co na to GP ?

udo | 24.11.2015

Jein..Nieáno.

K rámcu môjho vyjadrenie
Ak myslíte "Boha", tak áno.
Ja som však hovoril o ľuďoch
v tradičnom kontexte "WerIchovskom"
..od "Pekařovho císaŕe G(o)luma":
"Ten umí to a druhý zas ono
a všichni dohromady udělají mnoho"

Inak povedané:
GP koncentruje, zbiera vedomosti ako známky.
Je to v tomto zmysle skôr profesionálny lovec-zberač, collector.
Spravidla "vďaka" svojej morálke nebýva adresátom Zhora.

"Vnuknutia" sú na základe známych a tu často spomínaných kritérii chronologicko-štatisticky rozmiestňované v bežnej populácii. T.j., v konkrétnych veciach často vedia viac obyčajní jedinci so špecifickými danosťami podmienenými vzdelaním, genetikou, rodinnou tradíciou, atď.. Akurát väčšinou tie človeku podobné opičky, ći "fachidioti" nemajú mozaikový, komplexný-celostný pohľad na svet a jeho procesno-socionaturálnu mechaniku.

Ono "Divide et impera" (rozdeľuj a panuj) platí z mannažerského pohľadu predovśetkým pre internú algoRytmiku samotného "mikrosveta" obete agresie. Tak pracuje parazit. Až potom môžete deliť sociálny makrosvet - spoločnosť, ako takú.

Musíte proste dostať obeť mimo reality. Odpíliť od Boha-Zdroja. Preto sú vžetky náboźenstvá bez výnimky v princípe ateistické. Kasta šamanov a neskôr kňazov vźdy vládla na základe nejakej nimi riadenej..prebranej a postupne systematicky modifikovanej, ći priamo vytvorenej ilúzie, ktorú podsunuli davu namiesto obrazu reálneho "Boha". Dnes ich proste len zahltí(a) Médea..

Ono j tých lepśích, šikovnejśích to časom vždy bude pokúšať, ak sa dav nebude chcieť vzdelávať. Preto ho často i podvedome, automaticky debilizujú, aby sa mohli na neho vyhovárať, zodpovednosť na obete agresie delegovať.

Viď aj kurzy viktimológie pre vyšších vyšetrovateľov silových zložiek.

Přidat nový příspěvek