Re: Re: pro Uda

udo | 26.11.2015

Ešte presnejšie:
Tu nejde o pôvodný ruský text KSB.

Ide o rozšírenie a snahu o aplikáciu na európske podmienky,
s poukázaním na to, źe podobné štúdie (a v tomto konkrétnom smere vyzerá rozsiahlejšie) boli robené dlhodobo aj v EÚ (a nie len). Vćítane návrhov komplexných rieśení s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja, modelované viac na naše podmienky.

Ak sa dobre pamätám, tak bolo v komentároch tých reportáží (v nemčine) uvádzané, źe taktiež beźali min. od ´70 rokov minulého storoćia. Myslím konkrétne ten nemecký univerzitný projekt. Niećo podobné, ak sa nemýlim i vo Švajčiarsku a ešte predtým aj v Rakúsku (Worgl). Dokonca prvé pokusy tým smerom boli už v druhej pol. 19.stor.

Avśak politický tlak známych úzkych mocných kruhov, mlynských kolies, sa podobné iniciatívy vždy snažil systematicky mariť, keďźe sa to týka narúšania základov modernizovaných foriem kolonializmu, či dokonca priamo neootrokárstva.

Nie nadarmo boli i "ruskí" revolucionári svorne vyućovaní na západe. Hlavne vo Švajci a Nemecku..(i Fr, Ang, .. testovaní v Esp..) I "Dolfiho" suita. Keď sa následne tieto konkrétne idei a ich formulácie (abstrahované sekvencie obrazov) spojili s ruskými tradíciami prostonárodia, vzniklo to, ćo vzniklo..až po KSB/DVTR. Jej autori však čerpali eśte aj z ďalśích zdrojov. Okrem západnejśej Euroázie, i od Blízkeho východu, aź po Indiu, Čínu a Japonsko (Viď taktiež neraz spomínané štúdie Nakasoneho inštitútu globalizačných štúdii v Tokiu).

Žiaľ my nemáme zatiaľ kapacity na preskúmanie a preloženie všetkých týchto.. i pôvodných dokumentov, týkajúcich sa témy.
Ak môžte, pomôžte teda Sugar. Aspoň to znova nájsť, prípadne i "prekopať". Dik.

Btw., my sme nejakých 15 rokov dozadu tiež len tušili , že niečo, ako KSB/DVTR muselo vzniknúť (samy sme na vytvorenie niečoho takého kapacity nemali) a vedeli sme aj z logických dôvodov kde a prećo.. Akurát sme nemali vtedy ani žiadnu priamu indíciu. Až keď sa viac rozšíril internet, začali sme hľadať. Ubehli roky..

Našťastie o existencii vami dotazovaných dokumentov máme teda i priame dôkazy..

Přidat nový příspěvek