Jestli ona nula není tím základem ...

Jan | 17.11.2015

Nula jako éter a všudypřítomné elektromagnetické záření (elektřina a magnetismus v přírodě), neutrální stav hmoty. Zlato má například magnetický moment nulový a je diamagnetický. Diamagnetické kovy, prvky, látky jsou i měď, stříbro, uhlík (grafit, diamant), bismut, síra, voda. A jak to souvisí s levitací a supravodiči a rušení, oslabení magnetického pole. Železo je feromagnetický prvek, kov.

Přidat nový příspěvek