Re: oddelene triedy

Lux | 02.08.2015

Hej Paulino,

prax býva jediným kritériom Pravdy, aj (k)rytierom. Možno si si aj všimol, že pán Bazarnyj používa freudovsko-jungovskú terminológiu psychológie..
Potom si môžeme položiť otázku, či chce(me) vychovať kvalitných (jedničkárskych) kulturologických zombíkov, alebo nám ide o to, aby detičky dosiahli nezvratný Čelo-večný typ psychiky a vedeli potom tvorivo rozvinúť svoj potenciál v prospech celej SpoloCnosti.
Mimo iného, niekde tam padla zmienka o morálke absolventov?

Přidat nový příspěvek