XX, XY

popolvár | 02.08.2015

Uz zo skoly vieme, ze zenské pohlavie je dané dvoma zenskými chromozómami XX a muzské jedným zenským X a jedným muzským Y, teda muz je XY. Ale poznámka Bazarného o tom, ze vzhladom na to, ze chlapec vo vývoji musí prekonat tú zenskú cast v sebe, determinovanú chromozómom X, tak toto ma zaujalo. Asi nie nadarmo staroveké národy (napr. grécka Sparta), uz v mladom veku odoberala chlapcov od matiek a zverovala ich výchovu muzom.
Pre RED - v podstate to, co uz uviedol Lux, akurát podotknem, ze vo videu systém paralelných oddelených tried sa zaviedol predovsetkým v základných skolách - a ak si pamätás svoje skolské roky na ZDS, ci ZS, tak predovsetkým na prvom stupni sa aj v zmiesaných triedach tieto skupiny ziakov prirodzene segregovali na chlapcov a dievcatá (zriedkavo boli výnimky, ze partie deciek boli zmiesané). Záujem o opacné pohlavie zacal narastat az na druhom stupni s príchodom puberty.
Bazarnyj predovsetkým bazíruje na tom, ze vývoj dievcat predstihuje chlapcov cca o 2 roky, a to chlapcov deprimuje a stresuje. Je to to isté, ako keby si 6-rocné decko supla do triedy k 8-rocným - oni sú proste chápaním a záujmami niekde úplne inde ako ten 6-rocný prcek.
Rovnako bolo prirodzené , ze na základných skolách dievcatá pokukovali skôr po chlapcoch z vyssích rocníkov, zriedkavo randili v rámci jednej triedy. To sa vyrovnávalo az na stredných skolách, kedy s postupným priblizovaním sa dospelosti chlapci vývojovo ciastocne dobiehali dievcatá...
Ten cca dvojrocný vývojový posun je statisticky preukazne prejavený napr. aj v manzelských pároch - muzi sú poväcsine v manzelstve vekovo starsí...

Přidat nový příspěvek