Re: mysl mne zradila? (něco malinko o mysli)

jardob | 09.05.2015

Šavol to asi myslel tak, že ich "zradila" vlastná logika. Avšak nešlo o zradu ale Zámer Života.. Ked si predstavíme Božie predurčenie všetkého čo je (základnú matricu) ako koryto rieky, Boží Zámer je smer kam koryto vedie.. Koryto má aj zóny ktoré nazývame hranicami Božieho dopustenia...(pobrežné plytčiny).
Základným faktom však je, že ak sa matrica začne naplnať hmotou, tak začne nielen tiecť stredom koryta, ale začne ísť aj do šírky. Podľa množstva "vody" (MIM všemožných variacií), prúdu, naplní všetky jamky, preliačiny a rozšírí sa cez hranice Božieho dopustenia až k brehom (ak je prúd dosť veľký) a zároveň celý prúd tečie v smere Zámeru. Tzv. Božie dopustenie je súčasťou Koryta Predurčenie, ale hlbka týchto zón je predmetom mnohovariantnosti a je v podstate premenlivá.

Tým chcem povedať, ak Boh nestvoril prvých ľudí (napr. skrz evolučný skok vo vývojovom stupni človeka, antropoida) múdrymi, rozvážnymi, všepoznajúcimi, tak to bolo iste súčasťou zámeru... Nevedomosť, tak kde je možné si poznanie osvojiť, vytvára priamo potenciál, aby sa nevedomosť, skrze nástroj-rozum vydala naplňať seba poznaním. Ak má človek ako druh nenaplnený potenciál, tak rieka jeho predurčenia tým smerom tečie a bude tiecť.
Keby nebolo Božích dopustení, nebolo by predstavy o tom ako môže disharmonia (zlo) škodiť.. Smutný je fakt, že ľudia majú stále ešte tendenciu skrývať vedomosti a aj skúsenosti s disharmoniou (zlom) pred ostatnými, čo spôsobuje znovuopakovanie tej istej situacie a skúsenosti, bolestí. Veď človek sa má predsa učiť a rásť v poznaní, pritom zostávať v Harmonií s okolitým životom. Človek má rozumový potenciál byť tvorcom Harmonie...A verím že sa ním raz aj stane.

Přidat nový příspěvek