Re: ke kořenům

jardob | 08.05.2015

Zdravím, súhlasím sa vami aj s udom.
Pozorovanie + chápanie = produkuje informáciu v našej mysli ktorú možno nazvať teoria. Každopádne je to pozorovanie praktického javu v objektívnej realite..
No aby sme oddelili overené a neoverené, aplikovateľné a potencionálne neaplikovateľné, bude dobré rozlišovať medzi teóriou a hypotézou..
Hypotéza bude náš predpoklad, že javy ktoré poznáme je možné aplikovať aj v inej situácii, čase, mieste. Praxou a skúmaním môžme zistiť ako tieto dva javy súvzťažia (korelujú), či možno jeden jav nasimulovať a aplikovať aj do iného prostredia, miesta situácie.. Overená a praxou potvrdená Hypotéza sa stáva Teoriou, nakoľko sme mali možnosť POZOROVAT ze naš predpoklad fungoval, a pozorovanim sme sa obohatili o nové poznanie - Teoriu.
Hoci Teoria má základ v Pozorovaní (skúmaní), osvojenú teoriu možno odovzdávaj inej osobe čisto verbálne (daná osoba nemusí Pozorovať, len počúva alebo číta), čisto vizuálne (neverbálne - druhá osoba iba pozoruje iného človeka ktorý má teoriu osvojenú a uplatnuje ju v praxi), ale najdokonalejší spôsob prenosu teorie je verbalne aj vizualne naraz, prenáša sa tak viacej informácie ako iba pri jednom z uvedených spôsobov..
Ešte malé postrehy:
"Máme tedy svět poznat? Je to naším úkolem?"
- pripomenulo mi to predstavu, kde je koryto rieky a voda sa pýta, mám tiecť korytom, je to mojim poslaním?
Voda sa pýtať nebude, vždy si najde cestu aby mohla tiecť ak existuje na to potenciál. Podobne aj u človeka, evolučne, geneticky, od Boha mu bol daný inteligenčno-emočný potenciál, ktorý stale volá po naplnení.. Kým bude človek na svete, bude prahnúť po poznaní a vývoji.

U jablka poznania dobra a zla - ja som to zvykol chápať tak, že v súčasnej interpretácií Biblií je poskytnutý obraz naruby. Boh ako satan a satan ako Boh.. Jeden ich odhovára od poznania, udržiava v sladkej naivite a hlúposti. Druhý ich povzbudzuje k poznaniu, a podobnosti Bohu (každý otec si želá aby syn bol v niečom po ňom. Minimálne aby mu odovzdal to najlepšie zo svojich znalostí, morálky, povahy).
Udo ukázal aj iný pohľad interpretácie.
Možno povedať aj tak, že ovocie je finálny produkt stromu. Podobne ako informácie zo súčasných medií a škol. Predžuvané, "očistené", spracované. No ak chce človek reálne spoznať objektívne zákony, musí vnímať a pochopiť nielen ovocie, ale aj celú fyziologiu stromu, vrátane koreňov, ktoré sú ukryté pod zemou, ale nepostrádateľné pre existenciu stromu.
Tak ako by sa dalo povedať že Zákonodárna, Výkonná a Súdna moc sú korunou stromu, Ideologická moc je kmeňom, a Konceptuálna moc je koreňový systém ukrytý v zemi a málokomu viditeľný.

Přidat nový příspěvek