Re: Diskusní téma: Teória je zbytočná?

jardob | 08.05.2015

Pekne napísané.. Mimochodom ten "talent" ktorý som spomenul. Nie je správne chápať ako vlastníctvo, ale dar. Schopnosť chápať je úžasný dar, a súčasťou talentu je aj intuícia - ďalší informačný kanál zdielaný s Bohom.
Ako som uviedol príklad v článku Otec a Syn - ide o pozorovanie (a chápanie zároveň), prenos informácie (teorie) bez slov, vizuálne. Slová skresľujú, a najmä v lajdáckej reči, kde nemá jedno slovo jeden význam.
Inak všetky zmysli človeka sa dajú virtualizovať - čiže tak ako vnímame skrze naše telesné receptory následkom vonkajších stimulov (oko prenáša obraz do mozgu po dopade svetla na sietnicu; počujeme zvuk pri chvení bubienku, cítime vôňu pri podráždení čuchových receptorov, podobne chuť, hmat, ale aj vnútorné pocity, ako smútok, radosť), rovnako sa dajú realisticky vyvolať v mozgu vôľou, bez pomoci zmyslových orgánov. Samovoľne vizualizujeme napríklad ked snívame, ale dá sa to aj náročky, pri dostatočnom treningu, ak chceme dosiahnuť aby naše virtuálne vnemy boli jasné a sýte ako pri snení. Potom túto schopnosť možno využívať ako kresliacu tabuľu, na komponovanie hudby a podobne. Každopádne na modelovanie.. Časom možno nájde človek spôsob ako zdieľať tieto vizuálne vnemy, ako ked sa dvaja pozerajú na jeden monitor. No problém je že aj pri vizualizácii sadá klamať, produkovať nepravdivé predstavy. Preto spolu s touto schopnosťou by bolo dobré rozvinuť aj schopnosť možnosti vidieť objektívnu pravdu. Nájsť schopnosť vidieť ako sa situácia v minulosti reálne odohrala (ak bola verejná, a prístupná aj iným očiam; predsa len súkromie patrí jednotlivcovi, podobne ako jeho myšlienky).
Slová síce skresľujú, ale umožňujú modelovať, podobne ako čísla a vzorce.. Logika teda platí nie len v matematike, ale aj vo filozofií... Čo je dobrá pomôcka, ktorá pomáha na ceste k Človečenstvu.

Přidat nový příspěvek