Re: Preklep+ky

merlin | 30.04.2015

Tých chybičiek krásy slovenčiny je tam viacero, nehľadiac na špecifickosť informačne nasýteného podania a asi zámerného(?) častého poprehadzovania "normálneho" slovosledu - tým ťažšie čitateľný text sa pre bežného čeloveka byť javí :) :

...odzrkadlovania(tvorivého rozvoja)... - odzrkadľovania...
...spoločných sveta... - spoločných svetu...
...väčších Panov...- väčších Pánov...
...k „zvyšku“ populu...- k „zvyšku“ populusu ...(ak beriem lat. slovo populus=ľud)
...aj vďaka veľkej hĺbke zhody cieľových vektorov v spoloČnosti... - vsunutá veta, ktorá by mala byť oddelená čiarkami
...na jej obyvateľstve hlavne - na jej obyvateľstve, hlavne (oddeľujúca čiarka)
...hlavne západom...- hlavne Západom (nie je západ, ako Západ -:) )
...podarilo dočasne napr. vo...-...podarilo dočasne, napr. vo...
...deformovanému histórickému islamu...-...deformovanému historickému islamu (ak tam nie je matricová narážka na Tóru, ale potom snáď hisTórickému...)
...Kto disponuje svetonázorom,...- možno by som sformuloval - Tomu, kto disponuje svetonázorom,...
...ničiace nie len živých...- ...ničiace nielen živých...
...alkoholu9 tabaku...- alkoholu9, tabaku...
...zmyslu tohlo slova...- ...zmyslu tohto slova...
...umožňuje rozlíšíť...-...umožňuje rozlíšiť...
...v rámcoch reánej politiky...- ...v rámcoch reálnej politiky...
...priorítou vyzvať k činnosti...- ...prioritou vyzvať k činnosti...
...vlastného uma u teba niet. - vlastného umu u teba niet.
...„Panských huncúctvach“...- ...„Panských huncútstvach“...
...Viď zákaldné príčiny nemeckého...-...Viď základné príčiny nemeckého...
...inováciám, prepojeným z „technologicko-energetickým“ krytím tamojšich...- ...inováciám, prepojených s „technologicko-energetickým“ krytím tamojších...
...PR chymérickej „pracovitosti"...- ...PR chimérickej „pracovitosti“...(?)
...pracovných operácii za smenu ... -...pracovných operácii za zmenu...
...kritej legalizáciou...-...krytej legalizáciou...
...iniciovať podľa poreby...- ...iniciovať podľa potreby...
...zdrojov viac, ako 100 miliónov...- ...zdrojov viac ako 100 miliónov...
...T.j. davastácia tela,... - ...T.j. devastácia tela,...
...procesov prísluśných „polí“...- ...procesov príslušných „polí“...
...Jedna z natvrdśích dlhodobo...- ...Jedna z natvrdších dlhodobo...
...neuro-genetickotoxických jedov, látok. - ...neuro-genetickotoxických látok, jedov.
...nemoźné vnímať dlhodobé...- ...nemožné vnímať dlhodobé...
...hlavne britské MI6...- ...hlavne britská MI6...
...a distribúciu kokainu hlavne CIA...- ...a distribúciu kokaínu hlavne CIA...
...(vžítane nižších j“elít“) západu. - ...(včítane nižších j“elít“) Západu.
...a neskôr Niemitz, či pred...-...a neskôr Nimitz, či pred...
...pri nedostatočnej miere chápanie objektívnej...- ...pri nedostatočnej miere chápania objektívnej...
...mnohí grécky filozofi...- ...mnohí grécki filozófovia...
...ak si je väčšina populu vedomá...- ...ak si je väčšina populusu vedomá...
...pravdepodobnostne-predurćené smerovanie...- ...pravdepodobnostne-predurčené smerovanie...
...skupiny riadených vzájomne previazaných...- ...skupiny riadených, vzájomne previazaných...
...gRaAl. Glagol, hlahol...- ...gRaAl, Glagol, hlahol...

Maybe ?


Přidat nový příspěvek