Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Analýza z pohledu finančního experta

wtpp | 27.04.2015

Opakuji, že se nezabývám žádným programováním. To je tvoje vidění něčeho co jsem neudělal, nikoliv moje napsané hodnocení. Jednalo se o můj názor a o závěr z analýzy mnou uspořádaných informací. Popsal jsem jak to dělám, aby si mohl každý uvedené ověřit. Programováním jsem se nikdy nezabýval, protože ho z určitých důvodů považuji (s výjimkou software) za pseudoodbornou činnost, kde požadavek je otcem výsledku. Na základě analýzy se dělají prognózy, které se však zpracovávají úplně jinak a prognózu jsem neudělal. Převedl jsi diskuzi z věcné polohy - obsahu napsaného na polohu osobní - jaký jsem a co dělám špatně. Tobě to možná vyhovuje ale mně nikoliv. Takže na závěr: nepodsouvej mi své představy, které pak odsuzuješ a neraď mi. Jednak jsem nežádal o tvé poučky co bych měl či neměl, jednak vaříš z vody, protože mne neznáš. Nenavážej se do mne, já ti to také nedělám. Stránky jsvou tvé, tak se chovej jako zdvořilý hostitel, já se chovám jako zdvořilý host. Máš-li problém s hosty stanov pravidla co se smí a nesmí na tvých stránkách. Možná návštěvníků ubyde, ale třeba budeš niterně vyrovnanější.
Opakuji - není pravděpodobné, že v roce 2017 USA zaniknou. Nikdo na tom nemá zájem a bez podpory vnějších sil takouvou věc nelze provést. V současnosti není reálná vnější síla, která by to mohla podpořit nebo provést. Ani ekonomická, ani vojenská.

Přidat nový příspěvek