Re: Re: Re: Re: Re: NEVÍM JAK VY....

Oracle 911 | 26.04.2015

Ako vidím oplatilo sa zašliapnuť do tvojho priveľkého ega. :)

K Veci:
1) Keď nerozlišuješ medzi bankovým sektorom, vládami a vládnymi fondmi, súkromnými fondmi a súkromnými investormi, tak to nie je môj problém.
Dlhopisy USA majú OFICIÁLNE AAA ohodnotenie, preto ju banky používajú prvotriednu zálohu a hocikto kto to oficiálne spochybní má na krku žalobu. Ako o tom sa presvedčila agentúra Standard and Poors, ktorá nielen musela stiahnuť AA- ohodnotenie s negatívnym výhľadom ale aj zaplatiť USA 1,5 miliardy US$.
To znamená, že Nemecké dlhopisy kupujú hlavne SÚKROMNÉ fondy a investori, lebo vedia, že im to Nemci zaplatia, nehovoriac o tom, že ECB tiež nakupuje Nemecké dlhopisy vo veľkom. Áno to znamená aj to, že súkromní investori sa pripravujú na teraz už zjavný krach €, a že Američania svoje dlhy nezaplatia ničím hodnotným.

2. Tvoja otázka je nepodstatná, lebo za Clintona, Reagena a star. Busha západ okrem Nemecka vyvážať svoj priemysel do Ázie, čo rozhodilo nejednu obchodnú bilanciu a HDP štátu. Iste ten exponenciálne rastúci dlh sa nedá splatiť za žiadnych podmienok.
Mimochodom keď si človek pozrie rast HDP USA a históriu posledných 2 bublín bude vidieť paralely, to znamená, že aspoň v posledných 20 rokov USA a v podstate celý západ z tlačenia meny.

3. Súhlas.
4. Nič.

5. Pekne po poriadku, na trhu s US dlhopismi už nie je legitímneho kupujúceho, čo znamená žiadne fondy a štáty ich nekupujú (ak áno tak také ktoré sa dajú rýchlo likvidovať t.j. tak dvojročné), to znamená, že dopyt za nimi je umelý.
Pravdepodobne za týmto umelo živeným dopytom sú deriváty, konkrétne "interest rate swap" deriváty, v podstate banka požičia od FED menu, nakúpi za ňu dlhopisy a zabalí to do nejakého produktu a to potom predá nešťastníkom a za to získa nemalé peniaze, čo má za následok vysokú cenu (a nízke úroky) a zvýšený dopyt po US$.
Čo v podstate vytvára menovú a dlhopisovú bublinu.

6. Ježišmária to je hlúpa otázka. Kam odíde US$? Do análov dejín ako ďalšia nepodložená a nepoužiteľná mena.
Pretože, keď US$ prestane byť rezervnou menou, tak každý sa ho bude chcieť zbaviť. To znamená, že tie US$ ktoré zatiaľ sedia na účtoch sa pohnú a budú sa snažiť nakúpiť v krajine pôvodu všetko čo sa dá=hyperinflácia ako vyšitá, obzvlášť keď sa US vláda rozhodne pre menovú reformu a pán Boh ochraňuj Američanov pred tým, aby vyhlásili tie US$ v zahraničí za neplatné, lebo potom nikto s nimi nebude chcieť obchodovať alebo mať niečo spoločné (väčšinu vecí importujú).

7. Nevkladaj mi do úst slová ktoré som nepovedal. Iste procesy sa môžu prebiehať aj samoriadením, ale to som nemyslel. Mal som na mysli hlupákov s úradnou mocou vo Washingtone resp. ich pánov, tí môžu vyviesť nejakú hlúposť ktorá v prípade samoriadenia prejde do globálnej finančnej katastrofy.

Taká poznámka, nechcem globálnu katastrofu, lenže Američanov čaká určite katastrofa, či sa im podarí so sebou stiahnuť aj zbytok sveta? No to je otázka za 1 trilión US$. Nehovoriac o tom, že katastrofa síce nenastala ale to neznamená, že sa nemôže nastať.

Ostatne keby vypočuli varovanie Cassandry, tak by trójska vojna by sa nekonala a keby Oidipus zmenil svoju morálku tak by nezavraždil svojho otca a nezobral by svoju matku za ženu.

PS: Keď ty si vyhradzuješ právo liečiť moje ego, tak aj ja si vyhradzujem liečiť tvoje Ego. Lebo ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. :)

Přidat nový příspěvek