Re: cizorodá tělesa ve státě

udo | 13.02.2015

Tiež sa to tu uź neraz riešilo:

Pozri DVTR kap.7 cca. str. 71 v základnej verzii.:
"Spôsoby riadenia: A. štruktúrny; V supersystémoch — B. bezštruktúrny a C. na osnove virtuálnych štruktúr"

Skutočnou konšpiráciou je výraz "Náhoda".
Stav, mýtus, ktorý vo vede zatiaľ nepoznáme.
Vieme, že zatiaľ každý chaos je štatisticky vyjadriteľný.

Ako v raSprávke:
Nahý cisár (Manga známy japonský kybernetik:) "Samosato"
a jeho samuraj - vojvoda "Náhoda"

Boh nehrá v kocky a poskytuje nám celkovo objektívne vzhľadom na
1.našu morálku,
2.mieru chápania a
3.schopnosť(disciplínu myslenia) tvorenia..
najlepśiu variantu prítomnosti

Otázka:
Načo sú tu cigáni?..Načo nám ich asi tak "dal"?
Presnejśie:
A. Čo sa máme my od nich učiť?
B. Čo by sa mali učiť oni od nás?

..v čom by obe kultúry mohli, mali konvergovať?
..a ćo ako kladivo s nákovou pri kovaní eliMínoovať

t.j., Načo dal nás im?
Ďalej:
Kulturologická analýza, anamnéza
a zdroj, príčina vytvárania ilúzie ich významného príspevku kzodpovednosti za stav spoloćnosti?
Cui bono, čo, koho má terciárny problém zakryť?
Podobne, ako umelé prolémy dôchodkového, zdravotného systému, ekologie, atď.

Človek sa nerodí zlý(či dokonca "hriešny"=satanizmus) a jeho "osobné zlyhania" sú rovnako determinované masovými chybnými(alebo zámernými?) programovanými kultologickými stereotypmi.

Peňazí je dosť aj pre cigov, aj pre "biele rodiny", len sú masívne odsávané kreditno-finanćným systémom,korupcia je u nás vo východnej Európe oproti systematickej legalizovanej korupcii na západe štatisticky jednoznačne zanedbateľná.

Ide ani nie o percentá, ale o promile celkových objemov fiat-money tzv. frakćno-rezervového podvodu úrokového kreditno-finančného systému dlhového obeživa.

Prakticky 95% výroby a služieb je automatizovaných.
Načo ľudí umelo zamestnávať v absurdnej byrokracii, preklikávaní tabuliek, fabrikách miesto robotov, ćo z politických dôvodov čakajú v skladoch.
Presne, aby ovce myslieť nezaćali.
Aby sa nevsdelávali, neboli s deťmi, rodinami, aby najlepśie vôbec nemali deti..Prosto štandardizovaná biorobotizácia, programová degradácia druhu HSS tými, ćo sa snáď za "bohov" považujú, no pritom len obyćajným info-náskokom disponujú, disponovali. Zatiaľ. Doposiaľ.

Preto tu zverejňujeme postupne ich monopolné technológie. Autorské práva, patenty v dnešnej tzv. oficiálnej intepretácii sú smrťou akejkoľvek spoloČnosti, sú v princípe antidemokratické.

Cigáni spadajú z pohľadu a-sociálneho inžinierstva o.i. pod potreby ad hoc rozvoja série občiansko-vojenských konfliktov. Podobne, ako muslimské, židovské, národnostné, gastarbeiterské a iné subkultúry na západe.

"Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen."

Přidat nový příspěvek