Re: Marxova přezdívka

udo | 19.01.2015

Asi hej. Aj v slovenčine je to podobné.

re: imitácia a "de"legácia práce..
odsek: "židovstvo jako celek (myšleno statisticky) vyhýbá výrobní sféře, svázané s fyzickou prací, a upřednostňuje práci v řídící sféře a jiných oblastech informační činnosti, a také v principu imitaci společensky prospěšné činnosti podle principu: co by nedělat, jen nepracovat."

"..co by nedělat, jen nepracovat."

Ja by som to pri zachovaní pôvodného významu z originálu preložil moźno skôr, ako:
"Urobím všetko, len aby som pracovať nemusel"

..trochu ďalej prenesené po česky:
"dejte mi lidi, já to udělám"..nie vśak aź tak v zmysle riadenia tých ľudí, ako skôr podprahovej manipulácie.

Pri určení onej tenkej hranice, zohráva rolu kľúča znova už tradične morálny aspekt..skutoćné ciele .. typ psychiky jedinca(subjektu)..t.j. 1.egocentrické, alebo 2.bohocentrické myslenie

Přidat nový příspěvek