Re: Re: deriváty

Oracle 911 | 31.12.2014

A práve si povedal to, čo Rišo nechce pochopiť.

Totiž keď sa banky nedostavia k záväzkom plynúcich z derivátov tak siahnu na peniaze klientov, čo podľa všetkého aj s predajom všetkých aktív nebude stačiť na vykrytie strát, tým pádom sa rozbehne lis na menu rôznych CB a tým skúpia všetky tieto deriváty.

Budú nasledovať 3 veci, ktoré povedú ku kolapsu:
-platobná neschopnosť bánk;
-neexistencia bezhotovostného styku medzi bankami a tým pádom aj firiem a súkromných osôb, čo je problém lebo len 1-2% meny je cash, zbytok sú len 1 a 0;
-hyperinflácia.

Ostatne, dlhopisy bridlicových ropných firiem, akcie týchto ropných firiem, na cenu ropy naviazané finančné nástroje a na ne naviazané deriváty odstrelia a v určitom ohľade aj odstrelili finančný systém Západu. A aby nastala skutočná katastrofa stačí k tomu krach jednej možno viacerých bridlicových firiem (na veľkosti záleží).

Přidat nový příspěvek