Re: Re: Re: deriváty

popolvár | 30.12.2014

aj ked to nebolo urcené mne, zaujíma ma to... na str. 53 bod 22 - náznak nepodmieneného základného príjmu, bod 23 a 24 smerovanie k energoinvariantu. Inác tie posledné sedenia od 20-teho sú velmi zaujímavé - ich obsah odráza mozaikový svetonázor démonického typu...

Přidat nový příspěvek