Doplním.

Definitiva | 29.12.2014

Dnes existuje len a len ekonomická paveda a celé generácie pseudo ekonómov. O tzv. reálnej ekonomike nepočuť!!! Veda o ekonomike je hudba budúcnosti, ale je poznaná, vid. Stanek.

Boľavá bude úloha štátu pri stanovení-znížení cien. Všetci výrobcovia a obchodníci majú gény zvieracích inštinktov, t.j. zvyšovať ceny a bohatnúť, rýchle a za každú cenu, to nielen chazari sú takýto.
Potom sa môže stať, že štát bude chcieť znižovať cenu potravín, ktorá bude na hranici rentability a začne problém.

Centrálne banky zrušiť ihneď už dnes. Súkromné banky sú motivované na maximalizáciu zisku kvôli zvieracím inštinktom, teda zrušiť ich tiež.

Banka má svoju presne vymedzenú funkciu, tá musí byť presne definovaná, kontrolovaná a riadená. To dokáže iba silná autorita, štát a štátna banka. Bezúročné peniaze sú jediným zdravým spôsobom fungovania peňazí, ak sa toho Rudo Vaský dožije, tak v posledných minútach života bude mať blaho na duši, dnes je to zúfalec.

USD a civilizačná katastrofa v USA. Tí nevzdelaní ľudkovia žijú svoj Americký sen a bohatstve. Je načase sa zo sna prebudiť a asi sa nevyhnú tomu, že sa budú topiť v bahne. Je možné im vytvoriť podmienky na to, aby sa živili vlastnou prácou, aj naši cigáni sa musia živiť vlastnou prácou, vždy to tak fungovalo, kto to nevedel, ten zomrel. To je o pozitívnej selekcii ľudskej rasy, príroda má na to mechanizmy, človek sa z nich civilizáciou oslobodil a speje k zániku ľudskej rasy. Lebo dnes sa to menej schopné a bez produkcie množí rýchlejšie, ako človek produkujúci hodnoty a to menej schopné žije z cudzej práce /Bakalář, r-stratég/. Nech žijú a slušne dožijú, ale nesmú sa množiť. Mačka domáca sa tiež množí len do tej miery, do akej jej dám potravu.

NWO, svetovladá, dnešná moc: cirkev, dedičná moc, finančná oligarchcia, spolupracujúce mafie, globálny prediktor, fašisticko sionistická junta vládnuca v USA, títo nesmú mäkko pristáť, sú to zrúdy, genetické odchýlky, ktoré tisícky rokov budovali sociálne parazitický systém sveta, zotročovali ľudí, uvrhli ľudstvo do najväčšej duchovnej biedy, bránili ľudstvu v poznaní a v osídľovaní vesmíru, čím bolo ľudstvo odsúdené k zániku, lebo dnešný a minulý spôsob civilizácie na Zemi je neudržateľný. Tieto so životom nezlučiteľné genetické odchýlky sú neopraviteľné a podľa toho je treba s nimi naložiť. Reťaze a doživotný celibát v kameňolome. Som Slovan, humanista, nezabíjam. A do kameňolomu vodiť deti, aby mali odstrašujúci príklad.

Slováci v tabuľkách nie sú, ani Moravania, čo asi zodpovedá vnímaniu sveta, takto nás svet vníma, nijako. Ale nebolo to vždy tak. Treba si naštudovať dejiny, kto zničil Veľkú Moravu a prečo.

Přidat nový příspěvek