ako to vidí wikipedia

Ferko | 24.11.2014

Hneď na začiatku wiki píše celkom presne :)...

konglomerát
všeobecne: zlepenina, nesúrodá zmes, zmiešanina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Konglomer%C3%A1t

blok
skupina rovnakých alebo podobných vecí
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blok

PS: Za definíciu od wikipedie v prvom riadku si doplň slovo 'cieľov' :).

Přidat nový příspěvek