matuzalemský vek

popolvár | 08.09.2014

obsiahla diskusia z pred dvoch dní, preto to dám sem nahor.
aký starý/í môze/u byt GP a viac menej a j clovek. Nielen ludský organizmus je unikátny a dokáze sa regenerovat, opravovat, znovuzrodzovat. Viaceré výskumy hovoria, ze zhruba kazdých 7 rokov az na neurónové tkanivo je kazdé ludské telo z brusu nové - staré bunky nahradené novými (niektoré rýchlejsie, niektoré pomalsie - podla zátaze jak pracovnej, tak ich okolia). Spekuluje sa, ze kazdý druh bunky má zakódované zhruba zivotnost a pocet cyklov obnovy. Na zivotnost vplýva najmä zivotospráva - tu je snahou, co najdlhsia zivotnost konkrétnej bunky - ochrana pred radikálmi, výziva bunky, jej mitochondrií a pod. Tu velký prínos vykonal Mudr. Kucera a jeho výskumy ohladom Carnosínu v mitochondrálnej výzive buniek. Delenie - obnova buniek tu pozri http://www.zzz.sk/?clanok=7445 - aj na to uz existujú procedúry a prípravky, vid. môj príspevok v sekcii zdravie a záhrada na tému Lavylites. Dalsím problémom je udrzanie vody v bunkách - vnútrobunková voda - preto to starecké vysychanie - aj to uz je riesitelné.
Dalej a nielen choroby - choroba je v podstate uz havarijná situácia upozornujúca na zanedbanie urcitých procesov, nesprávne konanie, ci nekonanie atd. Nastupuje az spravidla vtedy, ak clovek nezachytí jemnejsie upozornenia, informáciu, ktorá jej prehliadaním, ci nevnímaním musí na seba upozornit manifestovaním choroby. Pozorným vnímaním signálov okolia, vlastného tela, správnym rozlústením kódu a následnou korekciou sa dá chorobám a aj dalsím nepríjemnostiam a nehodám zivota predchádzat v dostatocnom predstihu este pred ich zmaterializovaním, co usetrí mnozstvo zivotnej energie a regeneracného potenciálu ludského tela. Priam exponenciálny nárast staronových nových poznatkov a technologický pokrok, ruka v ruke aj s prebudením zabudnutých nadfunkcií ludského mozgu, si myslím, prinesie také moznosti, ze matuzalemský vek nebude ziadnou utópiou... Viac sa nechcenm rozpisovat, nech to nie je prílisné odbocenie od tématiky...

Přidat nový příspěvek