Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

S některými pojetími prostě mám problém, věcný problém, když už odhlédnu od užitečnosti podobných úvah. Stručně. Např. cituji - hmota vzniká in-formací (přenosem, uplatněním se formy/míry). O jakém procesu je zde vlastně řeč ? Lze to nějak připodobnit ? Ptám se takto mj. i proto, že Ksb správně říká - vycházejme primárně pozorování a až sekundárně z teorií. Lze tento proces někde pozorovat? Nebo - opět cituji - i lidská duše je jen hmotou. Takže je-li vše hmotou a přitom hmota není závislá na atomárním uspořádání, potom se ptám - není to svévolné předefinování pojmu hmota ? A jaké povahy by takováto hmota asi byla. Jak si to lze představit? Vždyť ani dnes nedokáže věda odpovědět na základní věci typu - co vlastně kmitá (a je tedy schopno přijímat frekvenční charakteristiky umožňující komunikaci) při bezdrátovém přenosu tzv. elektřiny v kosmickém prostoru? Éter okultistů či astrální světlo mágů ? Nebo další - cituji - Když se tělo opotřebuje, člověk nevstoupí do jiného světa, pouze možná dojde ke změně jeho vnímání. Tj. opět bude vnímat pěti hmotnými smysly nebo jiným počtem ? Bude mít i poté lidskou formu, schopnosti i limity ? Nebo další - cituji - není možné oddělit míro od hmoty a informace. Ok, ale proč je vyloučeno, aby každý svět/dimenze/realitní pole neměl vlastní míru, hmotu i informace ? Prostě dnes už nejsem ochoten akceptovat jakékoliv konstatace bez náležitého opodstatnění a zdůvodnění.
A ještě k té hierarchii. Já ji samozřejmě nijak nezpochybňuji, právě naopak, je logickým a nezbytným důsledkem různě rozumným uplatňování svobodné vůle a tudíž i nezbytným produktem vývoje. Na všech úrovních bytí a mezi nimi.
P.

Přidat nový příspěvek