Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP

Pe-tri | 07.09.2014

Mohu než zopakovat, že v hierarchicky uspořádaných subsystémech v mém pojetí neplatí stejné objektivní zákony. Kde není Božská energie zmaterializována do stejných atomů, nemohou platit stejné zákonitosti. Proto zde o těchto rozporech píšu, protože se mi apriorně protodialektické - začněme na shodách - zdá už kontraproduktivní. Abychom se posunuli, musíme (minimálně každý pro sebe) vyřešit vnímané rozpory a protiřečení. Zkus změnit stanoviště, ze kterého věci pojímáš. Např. takto: Je z hlediska neoddiskutovatelné lidské smrtelnosti možno hovořit o tom, že tyto hierarchické úrovně jsou stejně skutečné ? Hmotný subsystém je z hlediska lidského života (a jiné zaujmout většinou neumíme) dočasný, duchovní nikoliv. Není tedy evidentní, že jedna úroveň je stínem druhé ? Pokud nikoliv, proč potom používáme slovo hierarchie a ne třeba paralelismus nebo parabolismus?
P.

Přidat nový příspěvek