Iste bezštruktúrne riadenie

Oracle 911 | 05.09.2014

Mám jedno doplnenie o riadiacich pracovníkov treba vedieť 2 veci:
-nižšie kádre sú kádrovaní na základe psychologického profilu t.j. nižšie kádre napr. editori sa vyberajú na základe krivosti/rovnosti charakteru a ku klanovému príslušnosti;
-vyššie kádre sú už určite súčasťou nejakého toho zoskupenia, tajného spolku alebo rovno slobodomurárstva t.j. klanová príslušnosť je druhotná resp. vytvára sa príslušnosť ku klanu.

To celé znamená, že príde niekto s vyšším zasvätením alebo šéf klanu a povie "očakávame od teba to a to keď budeš vykonávať svoju prácu" alebo rovno dá inštrukcie keď všeobecné inštrukcie nestačia.

Ďalšia vec je, pri náboroch sa často hrá na najnižšie pudy človeka napr. máme s tebou plány a keď budeš s nami čaká ťa skvelá budúcnosť.

Přidat nový příspěvek