Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 07.09.2014

Loď Titanic (Titan), rovnako ako Olympic (Olymp) – staršia „sestra“ Titanicu - boli pomenované názvami, ktoré pochádzajú zo starogréckej (fakticky ešte staršej - mezopotámskej) mytológie. Ale nielen tie. Concordia bola u starovekých Rimanov bohyňa harmónie, mieru a svornosti (aj manželskej harmónie). Jej analógom u Grékov bola Harmonia.
Podľa všetkých vonkajších znakov, atribútov i používanej meny bola Concordia - symbol Európskej únie. V súlade s tým je Costa Concordia - Breh Svornosti (aj harmónie) v Európe. Názov tejto výletnej lode vyjadruje túžbu po "trvalej harmónii, jednote a mieru medzi národmi Európy." (podľa Wikipédie)

Výletná loď havarovala v blízkosti talianskeho ostrova Giglio. V taliančine to znamená ľalia a v latinčine to isté slovo znamená cap (kozel). Ako je známe, ľalia - je na jednej strane symbolom kráľovskej moci európskej aristokracie (Merovingov), a na druhej strane - symbol Priorstva Sionu.
Kopýtkové rohaté zviera – cap (kozel – templársky Bafomet) - to je už symbol Satana (kríženec ženy a kozla). Okrem toho, rajon havárie Concordie Taliani nazývajú Argentario - "tekuté striebro (ortuť)." Tento pojem je spájaný s bohyňou mesiaca - Dianou. Mimochodom, v minulosti sa na ostrove Giglio nachádzal chrám Diany. V kultoch illuminátov ( masonská vetva vychádzajúca od tzv. bavorských illuminátov) Dianu "podľa starej dobrej tradície" prinášajú ako obeť.

Rothschildovci, rovnako ako aj iní súčasni Leviti, si nie náhodne vybrali ako svoj symbol ľaliu. Ale to je téma na samostatnú publikáciu. Malá séria snímok (viď snímky v originálnom článku) hovorí sama za seba:

Fleur-de-lis - symbol Merovingov a logotyp Sionskej komunity "Priorstva Sionu."

Ľalia bola oficiálnym symbolom provincie Ehud (židovská provincia v Perzskej ríši) a bola vyrazená na mincach v tejto provincii vo IV. storočí pred naším letopočtom.

Ľalia na starovekej a modernej židovskej minci (1 šekel).

Ľalia ako symbol židovskej Dávidovej hviezdy.

Z hľadiska matricového riadenia, vloženého do masmédií a zosilneného miliardami individuálnych mysliacich strojov (mozgov) a zvučania spojeného výrazu "katastrófa Concordie", nasýtilo zemskú noosféru myšlienkovým protipólom mena bohyne Harmonie – t.j., frekvenčnými formami s významom : „disonancia, nesúlad, spor, svár."

(pokr.)

Přidat nový příspěvek