Re: Re: Re: podpis GP

Lux | 30.06.2014

Ahoj J.

Riadenie ľudského spotrebného materiálu
(stáda) prebieha tak, že sa do jeho štruktúry zavádza určitá informácia, ktorá je nasmerovaná na určitú cieľovú skupinu a tá sa potom správa podľa určitej pravdepodobnostnej štatistiky v zmysle Gaussovej krivky.
Ak povedzme v stredoveku nástrojom zavádzania (dez)informácie do paseného stáda boli v drvivej väčšine chrámy, tak dnes si ľudia dobrovoľne zaviedli chrám až k posteli = TV a sledujú mystéria a rituály v trochu modernejšom háve, ale v rámci rovnakého Konceptu totálnej globálnej informačnej, tzv. mat(r)icovej vojny.

Masmédia teda plnia úlohu zavádzania určitých spoločenských stereotypov, a to za pomoci symbolov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v tejto dez-in-Formačnej vojne (podsúvajú sa defektné obrazy). Symboly potom vyvolávajú emócie, ktoré sa kontrolujú, usmerňujú a riadia.

Koho symbolom je futbal teda vieme:
2x(1+10) = 2 futbalové jedenástky = GP

Kolísku futbalu netreba hľadať v Anglicku, ale vo vysokohorskom kláštore v Alpách vo Švajčiarsku, kde tuším v 17. stor. začali hrávať futbal 2 jedenástky mníchov v rámci duchovno-fyzickej prípravy a lopta symbolizovala dušu diabla a hlavné bolo, aby bola neustále v hre...(CH je zákl. sídlo GP a je tu pravdepodobne lepší podvedomý príjem telepatických(?) informácií od GP do gebuliek určitých zver-encov).

Futbal, keďže GP je predovšetkým vynikajúci ekonóm, plní viacero úloh:
1) Najhlavnejšia je veľmi silné celosvetové nabíjanie "magickej" matrice 22, a to emóciami stámiliónov nič nechápajúcich fanúšikov, čím ako píše aj Lin, dochádza k mohutnému energetickému nabudeniu ich agregátneho biopoľa, ktoré má hierarchicky globálny status a ovláda hierarchicky nižšie agregáty.
2) Ľuďom, ktorí nenaplňajú svoj geneticky podmienený potenciál - nejakú osobnú predefinovanú mieru, vzniká na podvedomých úrovniach psychický diskomfort = negatívne emócie a tie treba z pohľadu sociálnych mágov odventilovať, aby nedošlo k nepredvídaným akciám (napr. v prieskumoch len 3-5% dospelých ľudí hovorí, že práca je zároveň aj ich koníčkom a pozitívne ich napĺňa, ostatní vykonávajú prácu poväčšine, aby sa nejak uživili, čo silne blokuje rozvoj optimálneho potenciálu Homo Sapiens).
Heslo "Chlieb a hry!" pre stádo je známe už od starého Ríma. Hrami a zvlášť s krvavými obeťami (dnes napr. corrida) sa odvádzajú negatívne emócie davu. Poznám mnoho "slušných a inteligentných" jedincov, ktorí sa na štadiónoch menia na zvieratká...:)
3) Psychicky diskomfort sa pri futbale rieši navyše aj alkoholom, keď sa v reklamách i počas športových prenosov podsúva jeho pitie, a tak je bežné, že "hlava" rodiny zasadne pred TV s fľašami piva alebo mladí si pri pozeraní športových prenosov v krčmách, či na námestiach dávajú do trumpety.
4) Odvedením energie na hry a spracovaním neurotoxínov sa blokuje intelektuálna činnosť stáda, a to je potom schopné len vykonať najnevyhnutnejšie činnosti týkajúce sa prežívania, lebo na viac už nemá moc energie.
5) Cez futbal sa aktivizuje aj zákl. biblický princíp: Rozdeľuj a panuj!, keď sa človeku podobní podelia do rôzných fanúšikovských táborov a sú schopní sa v tranze navzájom aj dokaličiť, či pozabíjať. Vytvára sa medzinárodné, medzietnické, medzimestské a iné potenciálové napätie, ktoré sa dá vhodne ďalej využiť v Biblickom projekte, na nejaký rýchly manéver miestnej alebo globálnej zasvätenej periferie.
6) Vytvára sa falošný pocit národnej identity, pričom podstata Konceptu je naďalej internacionálna, presnejšie internacistická, s posúvaním figúriek po globálnom ihrisku. Média veľmi radi ukazujú globálne politické marionety, ako sa oddávajú športovým mystériam novodobých gladiátorov v moderných arénach, samozrejme s národnými farbami a symbolmi..
7) Odvedenie pozornosti stáda od oveľa dôležitejších aspektov života spoločnosti, na ktoré mu už obyčajne nezostáva ani energia,ani sily, nehovoriac už o práci intelektu. Dáva tak svoj osud do rúk iných, ktorí to nemusia riešiť vždy v jeho prospech.

Futbal teda plní úlohu zbrane hromadného ničenia na takmer všetkých prioritách informačných prostriedkov vedenia globálnej vojenskej agresie voči ľudstvu.

Přidat nový příspěvek