Re: Re: Diky, mam dotazY...

Zdeněk | 29.06.2014

Dodatek k Hitlerovu životopisu:
Životopis Hitlera napsal profesor Gottingenské univerzity G.Kessler. Otec Hitlera,Schickelgruber,byl nezákoným synem židovského bankéře z Grazu a jeho služky. Bankéř se jmenoval Frankenberger.

Také Cardell ve své knize:"Hitler-zakladatel Izraele", píše, že téměř celé okolí Hitlera sestávalo z lidí, kteří měli příměs židovské krve, s vyjímkou Rohma, zabitého na samém začátku Hitlerovy kariéry, jenž byl čistým árijcem. Dva, polní maršál Milch a Eichmann,dovlečeni a zabití židy v Izraeli, byli čistokrevnými židy.

Přidat nový příspěvek