Re: Diky, mam dotazY...

Lux | 28.06.2014

V masonských kruhoch sa hovorí:"Milí bratia, poslúžil ako živý a ešte lepšie poslúži ako mŕtvy."

Hitler:
Hitler plnil a v podstate splnil viacero na neho uložených podvedomých úloh od GP (i keď aj štruktúrne riadenie cez "radcov" a blízke okolie malo svoje miesto):
- potrestať Nemcov za stavanie sa na zadné pri zavádzaní Biblického projektu už od stredoveku (v novoveku napr. s rusmi prekazili plán permanentnej "socialistickej" revolúcie Trockého a GP chyby neodpúšťa)
- potrestať judaistov za postupné odpadlíctvo, hlavne vo vých. Európe, keď už sa mnohí chceli asimilovať a splynúť s davom a prestali plniť na nich uloženú výpalnícku a riadiacu misiu (podľa zákonov Talmudu sa odpadlíctvo trestá rituálnou smrťou nariadenou rabínmi v rámci diaspóry, pričom vykonávač je poverený rabinátom z vlastných radov, čo bol aj Hitler - v tomto prípade rozhodol nadrabinát, t.j. GP)
- napadnúť ZSSR, ovládnuť ho a odstrániť Stalina, ktorý sa dostal mimo kontrolu GP a hrozilo, že skutočný socializmus a nie pseudosocík=marxizmus začne dominovať vo svete, čím by sa éra globálnej vlády GP rýchlo rozplynula.
- zabrániť užšiemu ekon. i pol. spojeniu ZSSR a Nemecka s postupným vytvorením Euroázijskej únie, ktorá by jednoznačne mohla dominovať v globálnej politike a tým by sa USA nemohli stať hráčom č.1, ktoré GP dostatočne kontroloval a dosť už do nich investoval
- vzájomne anihilovať ekon. potenciály ZSSR a Nemecka a nechať vyššie povyrásť globálneho policajta - USA
- diskreditovať nacionálny socializmus v očiach svetovej verejnosti, keď ho odborne tzv. prereguloval - zaviedol do extrému tvrdého a viditeľného fašizmu.

Hitlerov otec sa narodil ako Alois Schicklgruber a až neskôr sa premenoval na Hitlera. Jeho meno pochádza z pomenovania scheckelgruber (z nem. ťažiar,kopáč,vyberač šekelov), čo bol v judaistickej diaspóre vyberač daní od bohatších židov pre potreby židovskej komunity, najmä pre doplácanie nízkych platov chudobnejších, ktorí zastávali málo platené, ale pre židov nevyhnutné a prospešné funkcie a zamestnania.

Posledné výskumy DNA potvrdili, že Hitler mal semitské gény, možno až od sefardských predkov z Judei - proste bol to
"ich" človek (ako aj Himmler, Eichmann a iní nacistickí pohlavári mali židovský pôvod), aj preto taká rýchla kariéra a silné úspešné podvedomé riadenie zo strany GP.
Hitler teda v podstate splnil na neho uložené úlohy vyššej marionety GP, a preto ho v neprítomnosti Norimberský proces - ZBAVIL OBVINENÍ!
Ako skončil Hitler? Oficiálna verzia pre ovce je známa - spáchal samovraždu spolu so svojou "milenkou" Evou Braunovu a ich telá boli sčasti spálené.
Podľa neoficiálnej verzie, celkom vierohodnej - ušiel spolu s viacerými inými nacistickými pohlavármi do Južnej Ameriky a tam pokojne dožil v indiánskom prostredí, veľmi obľúbený medzi domorodcami a deťmi, ktorých učil a liečil a oni ho nazývali strejda doktor Adolf.
Keď americkí výskumnici Nick Bellantoni a Linda Strausbaughová skúmali fragmenty DNA ostatkov Hitlera a vyhlásili, že sú "jednoznačne ženské", tak riaditeľ archívu FSB Vasilij Christoforov rýchlo vyhlásil, že sa nemohli dostať k originálnej DNA ostatkov v jeho archíve...:)
Šéf archívu FSB ďalej potvrdil, že zvyšky tiel Hitlera, jeho ženy Evy Braunovej, manželov Goebbbelsovcov a ich šiestich detí spálila KGB v roku 1970 a ich popol hodila do rieky.
Ponechali len fragment lebky s dierou po guľke a časť čeľuste.
Otázka je prečo a prečo až vtedy?

Bin (A)Ladin:
O bin Ládinovi sa vie, že pracoval v službách CIA už od vtrhnutia ZSSR do Afganistanu. A CIA je globálna tajná služba, ktorá len naoko plní úlohy pre USA. V realite hlavné úlohy, ktoré rieši cez vysoko zasvätených v jej hierarchii, sú úlohy pre GP, t.j. šírenie Biblickeho projektu rozmanitými prostriedkami.
Po 2. svetovej vojne GP vsadil časť riadeného ľudského materiálu na jednu z kariet, a tou je využitie revolúčneho islamského potenciálu tupých a nechápavých islamistov cestou medzinárodného terorizmu, ktorý je financovaný najmä z čierneho rozpočtu CIA ( hlavne za drogy,a preto je aj boj proti drogovým kmotrom vo svete len symbolický a tí sú často aj súčasťou masonských štruktúr).
Medz. teroristi typu Arafat(odkiaľ asi večne skrývajúci sa pred izraelskými lovcami lebiek a skromne, šupácky vyzerajúci palestínsky vodca zobral 1,3 mld USD, ktoré zanechal po smrti ?) alebo bin Ládin boli určení na vytvorenie globálnych teroristických štruktúr, ktoré plnili určené úlohy šírenia strachu a teroru s postupným priťahovaním slučky okolo krku ľudstva.

Meno a tvár bin Aladina boli použité aj pri útokoch na dvojičky WTC, s ktorými mal spoločné skutočne veľmi málo. Cez videoprojekciu (často babracky vyfabrikovanú v dielňach CIA) strašil ľudí vo svete pokračovaním islamistického teroru - džihádu proti neveriacim kresťanským psom, so zameraním hlavne voči USA.
Následne útoky USA proti Afganistanu, a potom celkové ťaženie proti islámu, s "jeho" teroristickými skupinami.
Podobne ako Hitler nebol ani bin Ládin obvinený - teda na súpise hľadaných teroristov zodpovedných za útoky na WTC..

A ako skončil vo verzii pre ovce?
Zastrelený zvláštnym komandom, z ktorého viacerí (možno už aj všetci) priami očití svedkovia za podivných okolností skončili svoju pozemskú púť a jeho telo bolo spálené a popol podobne ako u Hitlera bol hodený do vody, tentoraz morskej..

Čiže u tých zasvätených, do nejakých fragmentov Biblického projektu, ktorí splnili svoju úlohu, niet oficiálneho obvinenia...

A po smrti sa z nich vytvárajú symboly "zla a strašiaka" pre bezprizorné stádo, ktoré sa potom ďalej používajú vo vhodnej scénaristike riadenia ľudského stáda na mat(r)icovej úrovni cez masmédia.

Přidat nový příspěvek