Re: Re: ...

popolvár | 22.06.2014

uz dávno som cítal jeden clánok (mozno aj 20 rokov dozadu) o gotických chrámoch. Autor poukazoval na to, ze zrazu, ohromným skokom bez akýchkolvek prechodných období, sa namiesto "neotesaných" románskych kostolov a iných stavieb objavili nebotycné "lahulinke´" , vzdusné gotické chrámy. Na príklade katedrály (tusím) v Remesi poukázal aj na dalsie ako kamenárske novopoznatky, a to cez urcitú polarizáciu svetla cez gotické vitráze. Tie majú dodnes v danom chráme výrazný enegetický vplyv na cloveka, nachádzajúceho sa v danom svetelnom spektre. Naznacoval, ze templári sa museli zmocnit, okrem iného, aj urcitých poznatkov v Jeruzaleme, pocas výskumov pod Salamunovým chrámom...

Přidat nový příspěvek