Re: ...

stretnutie | 22.06.2014

Priznám sa,Hox,že ma nesmierne zaújma technická stránka veci,totiž,"priemerná"katedrála,hlavná loď ma strop zhruba vo v.40m. T.j. 12 poschodový panelák. Tiež si kladiem otázku,ako to dokázali.Jediný autentický dokument,čo som videla,je maľba ,iluminácia z franc.rukopisu: Vidieť kráľa,ako dáva prílaz svojmu architektovi,kamenári dolu osekávajú kamené kvádre a na poschodí vidíme sústavu kladkostrojov.To je Amiens,rok 1220,gotika je tak jedinečná,že ak....staviteľské umenie je najzjavnejší a typický obraz spoločenského systému (rovnako aj opak-úpadok stavebníctva pri chybách v riadení spoločnosti,hmm,viďme podnikatelské baroko),potom skutočne stredovek bol mimoriadnym obdobím našej minulosti. Nemohol byť dobou temna,tieto stavby to jednoznačne vylučujú. Kontakt s islamským svetom: priniesol osobný luxus.(niektorým) Novinky v každodennom živote ,a to koberce ,sklo,hodváb,iné ,nové chute jedla,atď,napokon,aj tie arabské číselné systémy,cez arabské preklady znovuobjavenie antiky,jedným slovom: zlatý vek.

Přidat nový příspěvek