Re: Re: Re: Re: Re: "Zlatý věk" středověku

Lux | 21.06.2014

Ahoj stretnutie,

vďaka za doplnenie. Samozrejme toto všetko by sa dalo rozviesť do množstva kníh a je to len veľmi stručný skelet.
Čo sa týka pozitívnych aspektov, tak sú uvedené a podľa miery chápania ich iste objavíš aj v texte.
Nie je totiž možné vybudovať veľké štruktúry bez toho, aby neboli maskované za dobrom, humanitou..atď., pričom sa využíva prirodzená zakódovaná dobrota ľudí a tí potom plnia úlohu spomínaných užitočných idiotos, ale už pod "opaterou" egregoru judokresťanstva s príslušnou algoritmikou, pričom Otec im zoslal cez prorokov doporučenie napr.: Nezabiješ!

Biblický algoritmus je založený na dvojitej morálke opatrovaných zver-encov. Jedno tvrdíš a druhé (opak) konáš..
Porovnaj s dnešnými zväčša globalizovanými
neziskovkami, ktoré dostali názov 3. sektor.
Z princípov tandémového riadenia je zrejmé, že tretí pri riadení je zbytočný a zhoršuje kvalitu riadenia...:)
Spomínaš si, ako členka SDKÚ Ivetka Radičova počas kampane na p-rezidenta vozila Janka Riapoša na vozíčku a umelo sa tvárila, ako je zamilovaná a že tvoria pár?
Pravda je asi nasledovná: Poradil jej to americký volebný štáb vyslaný z globálnych štruktúr, keďže je "sociologička", tak by v očiach úprimných oviec zabral nejaký "humánny a srdečný motív", najmä u žien.
Dobre sa pritom v určitých kruhoch vedelo, že "šuchoce" s františkánskym predstaveným kláštora Jánom Krstiteľom Balászom, ktorý keď sa stala premierkou zavesil rýchlo kutanu na klinec a stal sa šéfom jej poradcov..:)
Čiže celé to bolo divadlo s typickou biblickou dvojitou morálkou na dosiahnutie zvoleného parciálneho cieľa. Odvtedy Ivetka stratila u mňa aj posledný kredit dôveryhodnej osoby.

Pripájam ďalšiu časť:

6.JEZUITI – neoficiálny názov pre členov Spoločnosti Ježišovej, ktorú založil v r. 1534 Ignác z Loyoly (SPA) a schválil pápež Pavol III. v r. 1540. Je to jeden z najväčších mníšskych rádov RKC. Sú charakteristickí tvrdou disciplínou, s podriadením sa šéfom Rádu a s absolútnou poslušnosťou voči pápežovi. Pôsobnosť – všade kde ich pošle pápež (z hľadiska kozmopolitizmu, zákulisnou prácou a vytváraním intríg majú veľa spoločného s judaizmom). Vyznávajú 4 princípy – sľuby: chudoba, čistota, disciplína a absolútna poslušnosť voči pápežovi. Na čele je generál (zdôraznený princíp vojenskej poslušnosti), ktorý je volený doživotne a sídli v Ríme. Formálne majú 4 stupne členstva, kde novici sa môžu stať definitívnymi členmi Rádu po min. 10 rokoch skúšobného obdobia služby v Ráde. V súhrne je možné povedať, že Rád sa vyznačuje prísnou hierarchiou, tvrdými pravidlami a vojenskou disciplínou a prísnosťou.
Ich narastajúci vplyv viedol ku viacerým konfliktom s dejateľmi renesancie. V r. 1764 boli zakázaní na celom území FRA, o 3 roky podobne v SPAIN, Neapolskom kráľovstve a vojvodstve Parma a v r. 1795 v Portugalsku. Na pápeža sa vyvíjal nátlak, aby jezuitov zakázal a v r. 1773 Klement XIV. formálne vyhlásil rozpustenie jezuitov. Ale len formálne a neskôr došlo k oživeniu ich činnosti, no dostali sa znovu pod tlak v dôsledku liberálnych a „socialistických“ revolúcií. Z času na čas ich vyháňali z rôznych krajín – BEL, TAL, FRA, RUS, NEM i Švajčiarsko.
Otázka je prečo?
Jedná sa o najzakonšpirovanejší rád RKC. V čase vzniku začal naberať na obrátkach rozklad RKC po reformačných hnutiach a jezuiti boli namierení hlavne aby zlikvidovali reformáciu. Od začiatku sa jezuiti snažili dať svojim členom komplexné vzdelanie, a tak sa v tomto ohľade pokladajú jezuitské školy za najlepšie v Európe. Dnes sa činnosť jezuitov zameriava na duchovné vodcovstvo, poradenské agentúry, misionársku činnosť, vedecký výskum, vydávanie novín s širokým okruhom čitateľov, majú svoje TV a rádia.
V 16. stor. prebehli prvé buržoázno-demokratické revolúcie a cirkev sa snažila nezaostávať za dobou a „porodila“ takýto druh rádu, ktorý vychovával gramotné riadiace kádre, ktoré boli plne oddané dielu RKC a tým pádom aj GP. To bola posledná veľká snaha GP udržať moc RKC v predvečer renesancie. Jezuiti boli určitou náhradou za odstránených Templárov a zo zákulisia riadili množstvo vecí aj na nadštátnej úrovni (napr. prenikli do Indie, Číny i Japonska), čiže riešili určité aspekty globálnej politiky. Snažili sa o svetovú nadvládu s pápežom, ako všeobecným vládcom na čele. Rád bol po svete známy a povestný pre svoju rafinovanosť, dvojtvárnosť a totálnu absenciu morálnych zásad, bol vyškolený v každom umení podvodu, že sa stal neznesiteľný aj v katolíckych krajinách a nenávideli ho mnohí monarchovia. Napr. Vojvoda Maxmilián Francis, najmladší syn Márie Terézie napísal: „Jezuiti sa tak neúnavne zamiešavali do intríg medzi súdom a štátom, že museli byť spravodlivo odpudení za ich úsilie po svetovej nadvláde.“
Avšak s vývojom globalizácie sa politika GP začína meniť v snahe prikrytia biblického scenára. GP musel čiastočne „opustiť“ RKC a začal cirkevnú moc meniť za svetskú. Kresťanské rády sa úplne neskryli, ale ich činnosť sa buď pozastavovala alebo sa transformovali na iný druh činnosti.
Mnohé funkcie a tradície „kresťanských“, rytierskych a mystických rádov začína GP prevádzať na novovznikajúce svetské rády, ktoré dostali názov - slobodomurárske lóže. To však už je ďalšia kapitola globálnych riadiacich štruktúr GP.


Přidat nový příspěvek