Re: Re: Re: Re: otazka

Pe-tri | 11.06.2014

Nemyslím že jsi se trefil.
Jednou z implicitních funkcí peněz totiž doposud vždy bylo uchovávat hodnotu, minimálně tu, za kterou jsi stvrzenku/peníze nabyl (práce, směna). Tato funkce peněz se vyjadřuje kupní silou. Pokud pak chceme jakési nové peníze/braktáty zbavit této její funkce (uchovávat hodnotu) a navíc její kupní sílu v čase degradovat (proto abychom stimulovali jejich oběh ve smyslu čas jsou peníze), potom už to nebude žádná stvrzenka mající vztah k mém majetku, ale pouze jakýsi neatraktivní prostředek, který naprosto ztratí vnitřní logiku, protože užitek/výnos z něho nebude adekvátní nákladům vynaloženým na jeho pořízení. Dostanu mzdu ve funkčně okleštěných pseudopenězích/braktátech a když je rychle neutratím, tak jsem vlastně pracoval zadarmo. Rovněž si vůbec neumím představit, jak by probíhalo oceňování, když jednotka braktátu by neměla relativně konstantní hodnotu/kupní sílu, tj. např. předvčerejších 100 braktátů by mělo kupní sílu dnešních 90.
S tvrzením, že plnohodnotné peníze z principu nemohou plnit funkci uchovatele hodnoty nelze mnou souhlasit. Mj. by se plně ztratila jejich další funkce, kterou zmínil Hox výše a to funkce nositele informací (třeba o kvalitě produktů). Nevěřím, že by lidé dokázali rozlišovat cenu zboží v braktátech, které by měly časově závislou kupní sílu.
P.
O funkci peněz coby prostředku směny nepíši, protože to je více než evidentní.

Přidat nový příspěvek