Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 22.05.2014

To by som netvrdil xxx.

Ak vieš ako je vybudovaný Vesmír so vzájomne vloženými mat(r)icami, ktoré sú rôznej hierarchie, tak toto tvrdenie neobstojí:

Mat(r)ica je prvotná ku Koncepcii, ktorá je nejak lexikálne alebo symbolicky opísaná (vyjadrená). A dnešná Globálna Mat(r)ica alebo Matrix je vytvorená už pred vyše 3 000 rokmi a lexikálne bola vyjadrená najmä Starým zákonom (ktorý je vlastne jej programom alebo algoritmom). Tým pádom je hierarchicky vyššia ako Mat(r)ica Nového zákonu alebo historického kresťanstva, ktorá začala fungovať po stanovení dogiem na Nicejskom koncile, kde s Ježiša urobili "boha".
Mat(r)ice sú hmotné a vykazujú riadiace pôsobenie na ľudí, ktorí sú na ne napojení a na podvedomých úrovniach sprevádzajú daného jedinca životom ako automat a zároveň zabezpečujú aj výber kádrov pre riadiace funkcie danej Mat(r)ice.

Ak GP vytvoril kastu judaistov ako úžerníkov a riadičov(manna-žerov) a dozorcov stáda, tak kresťanom prisúdil úlohu otrokov, o čom je množstvo dôkazov z analýzy programového vybavenia vzájomne vložených Matrixov do Biblie.

Kedy Ignác z Loyoly "stvoril" jezuitov?
Až r. 1534. Podegregor=matrix jezuitov je hierarchicky podriadený kresťanskému a ten oveľa staršiemu judaistickému.
Vo všeobecnosti platí, že čím je Matrix starší, tým je inFo náskok daného algoritmického zabezpečenia tohto agregátneho biopoľa väčší a je hierarchicky nadriadený mladšiemu, ak nie je Spravodlivejší alebo Pravdivejší..

Prečo hierarchovia RKC hovoria o judaistoch ako o našich starších bratoch?
Prečo neprotestujú proti monopolnej úžerníckej doktríne judaistov v Starom zákone a tvrdia, že je od boha ? (samozrejme by vyplynula otázka od akého, alebo či to bol Boh, ktorý to svinstvo tam zakomponoval).
Prečo tolerujú a otvorene nepovedia o globálnych úžerníckych klanoch, ktoré cez úverovú pascu a globálne pirane typu MMF a SB držia za gule všetky štáty sveta?
Atď..

Lebo sú podvedome psychicky podriadení judaizmu a rabinátu (napr. všetci rabíni pochádzajú od jedného predka po mužskej línii!) a držia ovce na paši.

Proste Konceptálna moc, ako najvyššia forma moci pôsobí ako autokrat a automat na tých, ktorí sú konceptuálne prázdne zvieratká, zombie či démoni.
To isté platí aj vo vede, a preto vo vedeckých kruhoch dominujú judaisti, v rôznych ved. ústavoch aj vyše 50 %, hoci ich podiel v populuse je rádovo 1-2%. Plnia tak navyše synchronizačnú funkciu Biblickej Koncepcie alebo Matrixu (keď v stáde stačí nad 1 % roztieskávačov alebo dnes tzv. aktivistov, ktorí uvádzajú Biblický program do života stáda - stačí sa pozieť do rôznych neziskoviek, čo je to tam za čeliadku).

V tomto sú jezuiti, napriek ich vyššej vzdelanostnej úrovni tiež len bioautomaty odpracovávajúce svoj zverený dielik intríg a riadenia a sú v hierarchii hodne vzadu. Stačí sa len zamyslieť pod aké krídla spadajú v RKC a pochopiť, že na vyššiu riadiacu prácu sú určení iní.

Dnes v zmenenej logike sociálneho času sa derú (sú tlačení) do popredia scientológovia ako nádejnejší typ deformovaných zombie-démonov, ktorí sú pschicky lepšie prispôsobení (deformovaní) zmeneným podmienkám pre riadenie globálnych záležitostí.

Kiska len tak náhodou nebol vybratý a médeálne tlačený ako kandidát a budúci rezident GP v SR..

Přidat nový příspěvek