Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: IPC

udo | 14.05.2014

Hej, "Stvorenie Božie iba ľúbiť môže Boha a nie sa ho báť"

..bo "Strachom k pRaVde priviesť, nemožným jest"..

..viď satanizmus, sethanizmus..sethamonizmus, sethanimizmus cirkví zneužívajúcich meno Issu ako Boha po hlasovaní 22(0) sprisahancov-deLegátov(koho?) na kresťanstvo ničiacom Ničejskom koncile..

..pokus panteisto-satanistov zvrátiť vývoj spoloCnosti zámenou obrazov za staré, m´amonármi odskúšané symboly mámenia davu.
Tak dnešné padlé cirkvy Amena(symbol capa-kozla)
temného-rohatého vzývajú
a pláśťom roztrhaným dobráka
proroka NasArijského sa skrývajú..

Viď obelisk-symbol, hieroGlyf Amena na tzv. námestí sv.Petra v Ríme

Starý predantický blízkovýchodný kult znovuzrodenia Isis, Asis, Aset, Eset, (W)eset, AzIris, OsIris, Usir, Asar, (W)esir onen Fénix sťa a jeho tarnsFormácia, aktualizácia, znovuzavedenie na osedlanie hnutia, ktoré tichým rozkladom Pana Thébskeho hrozilo..
"Tajomstvo trojice" (Osiris a Isis a Hór) tiež nie je nová
Hat Hór, Hórus a jeho "horoskopy"..skopcy, obrezaní kozly, kastrovanci.

Isto..po stý krát a-sociálna operácia majstrovská,
zloBa dňa, "Božie dopustenie" pre kozlove,
baranove stádo oVčanov,
ktorí zrodení boli, aby oBčanmi sa stali, Ľuďmi
a mrhaním existenciu svoju zapredali darmi,
odriekaním modlitieb, miesto počuvania Otca,
klaňaním sa cerAmóniám ako na oltári,
myšlienkami protiľudskými zdrogovaná ovca.

Áno, preto a len preto sú v programovej schizofrénii biblie rozdeľovania a opantania myslí davu dvaja bohovia:
Jeden miluje a druhý nenávidí.
Jednému účel svätIA prostriedky a nikoho nenúti
a druhý makiavelisticky účelom svätÍ, kalí prostriedky.
Systematické zvrátenie podstaty kunštruktívneho dualizmu, tandemu, dialektiky do absurda ničiaceho Setha, a švorjediného Amona..a hlavne ich Panov, čo ten obraz vytvorili a prsnejšie vždy dobré myšlienky spotvorili..naimitovali
Temno je hmotné a nejde len o fikciu nejakého "zlého ducha".
je vždy až priveľmi konkrétne.

Přidat nový příspěvek