Re: Pan je demagog, ze?

Toje jedno | 16.05.2014

Dějiny Sudet a dějiny JV UA jsou velice odlišné. Sudety byly součástí Zemí Koruny České a později Království Českého v rámci Rakousko-Uherska více než 1000 let! Původně v Sudetech žili jen tehdejší Čechové a Moravané (oboje dnes Češi). Němci se v pohraničí - Sudetech začali usazovat na pozvání již prvních Českých králů - už za Přemysla Otakara 1. Dostali kus půdy atd. a souhlasili, že budou oni a jejich potomci součástí této země, jejíž hranice uznávala po tisíc let celá Evropa. Že zde budou platit daně, poslouchat místní pány, úřady a zákony, a že v případě potřeby budou zdejší zemi hájit proti vnějšímu agresorovi, atd. JV UA má úplně jinou historii. Museli bychom jít do dějin Ruských gubernii za Carského samoděržaví... Etnogeneze Ukrajinců a Rusů na území Kyjevské Rusy po zániku této říše, a kdo vše vládl na daných územích a jak byly nakonec stanoveny hranice za vlády komunistů v Rusku ve 20-tých letech 20. století... Já se do toho snažím proniknout, a je to velice složité! Např. Kozák Bogdan Chmelnický kus dnešní Ukrajiny připojil k Ruské říši před cca 350 lety... Do té doby patřila asi ke Krymskému chanátu či co. Nu a on je pokládán za Ukrajince. Ale jak on sám nahlížel na svou národnost je pro mě záhada. On byl především kozák a co vím kozáci byli elitními bojovníky asi jen za Rusko nebo za sebe sama...

Přidat nový příspěvek