Re: Re: Re: Re: zhrňme si fakta

michal | 05.05.2014

Pozri, popolvár písal, aby si urobili poriadok doma sami obyvatelia Ukrajiny...

"je to predovšetkým záležitosť obyvateľov terajšieho územia Ukrajiny /zámerne som nenapísal Ukrajincov/. Oni si musia urobiť poriadok doma medzi sebou a rozhodnúť sa, akým smerom sa bude uberať budúci vývoj ich spoločnosti. A o tom rozhodne mravnosťa uvedomelosť /jak v zmýšľaní, tak v činoch/ prevažnej väčšiny."

Ja som naznačil, že ten poriadok si tak sami a bez pomoci nemožu urobiť..V tom bola moja kritika.Vysvetlil som dovody a opakovať sa nebudem...
Mimochodom, mnohé juhovýchodné oblasti už ukázali, čo si myslia o súčasnej fašistickej vláde...Až sa ti zdá, že neobetovali dosť...teda, že bez práce nie sú koláče, to je už tvoj subjektívny pohľad... Nikdy nebudeš mať 100 % súhlas obyvateľov Ukrajiny s prípadnou ruskou vojenskou pomocou. To je nemožné...A rovnako 100 % nepovstanú jej všetci obyvatelia proti súčasnej moci na Ukrajine..Do akej miery chápe Rusko túto obeť, aby zasiahlo necháme na Rusku..
Osobne si myslím, že až fašisti a pravý sektor začnú ešte s významnejšou genocídou a vraždením a západ bude diskrétne ticho, prípadne to schvaľovať a Rusko nič nezmože na medzinárodnej scéne s využitím medzinárodného práva, ktoré západ nerešpektuje, tak predpokladám, že vojensky zasiahne, pretože Putin proste nedovolí povraždenie etnických Rusov na Ukrajine, k čomu už dochádza prostredníctvom zahraničných žoldákov a pravého spektra...Je to súce len moj subjektívny pohľad ,ale dávam tomuto veľkú pravdepodobnosť.

Přidat nový příspěvek