Zpráva o novém cyklu ?

Pe-tri | 24.02.2014

Pokud mám vůbec brát vážně to, že tento film skutečně v sobě nese autentické skryté sdělení o tom, že se přeskupuje post-apokalyptická globální moc, nemohu si ne všimnout toho, že mi zde něco podstatného chybí.
Osobně mám historický globální (evolučně objektivně nezadržitelný) cyklus analyticky rozdělený do tří větších cyklů (starověk - centrum Afrika/Egypt, středověk - centrum Evropa a novověk), přičemž každý z nich je jedinečný z hlediska ni(e)kým zvolené varianty strategie realizující globální, klíčovou mocenskou koncepci - rozděl a panuj. Nový cyklus, navazující na ten předchozí, byl vždy postaven na těchto nových strategických základech (téže koncepce), přičemž první etapa nového cyklu byla pokaždé určena k "překonání" celé mocenské strategie předchozího cyklu (pro ilustraci této myšlenky uvádím nahrazení nadvlády diktátorského římského císařství - přímé otrokářství coby mocenské strategie starověkého cyklu - implementací evoluční inovace v podobě patřičně připravené verze Římsko-katolického křesťanství, coby jednoho pilíře nové, středověké mocenské strategie provozu koncepce rozděl a panuj).
A jsem u toho, co mi chybí v diskutované skrytém sdělení - je to vize nové mocenské strategie pro nový cyklus. Tj. jakými mocenskými prostředky bude v novém cyklu udržována při životě koncepce- rozděl a panuj , tedy v cyklu, kdy už nelze počítat s udržitelností informační a dluhové strategické nadvlády současného cykylu ? Trojský kůň dnešního "démo(n)kratického" status quo v embryonální podobě je evidentní, ale ten je zákonitý, logický a očekávatelný, ale je ve stejné pozici jako byla i přímá diktatura římských císařů na konci starověkého cyklu - tedy mocenského nástroje určeného k (evolučně vynucenému) nahrazení. Ale čím - to je to, co mi ve sdělení chybí. Vidím zde místo toho nemístný optimismus GP v tom smyslu, že již bylo rozhodnuto, jak soudobý novověký cyklus (v jehož poslední etapě se nacházíme) vůbec dopadne. Del měn vůbec totiž ještě není jisté, že se astronautce Ryen skutečně podaří zdárně na vodě přistát (vyhrát probíhající úvěrově-informační válku) a splnit svoji poslední, infekční misi trojského koně budoucnosti. Jestli je tohle skutečně originální zpráva od GP svým j-elitám, potom mne naplňujme optimismem. Jsou v koncích.
P.

Přidat nový příspěvek