Re: Re: Re: Re: kliatba veľmajstra

udo | 24.02.2014

Tých náväzných stránok s archívmi je viac. Základných asi 30. Pod mojim nikom na zvedavec.org ich nájdeš.

re: prežívanie zrúd
Ako sme sa aj tu neraz bavili, v nemeckej mannoŽerskej hantírke sa tomu vravieva:
"Scheisseweiterleitungspolitik"
a v našich geopolitických reláciách konkrétne:
"West-ost-gefälleerhaltungsrichtlinie"

alebo ganz einfach
"Ostscheisseweiterleitungspolitik"
sprich Klartext:
Percentuálna miera úrokovej sadzby stúpa smerom na východ
..samozrejme s ohľadom na mieru rýchlosti expanzie v korporátne ni(e)kým na vypaľovanie prideľovaných polygónoch(pr.metapolygón "EMEA"-Europe, Middle East, Afrika)

Preto a hlavne..prakticky len preto je napr. v Čechách dlhodobo(min 200-300r.od konsolidácie eu.fin.syst.v rukách súkromnej nadnárodnej teroristickej mafie) povolená dlhodobo vyššia životná úroveň, ako napr. na Slovensku, na Slovensku zasa motivačne priemerne vyššia, ako na Ukrajine, V Nemecku sa zasa na Čechov pozerá plebs, ako na podľudí, Nemci "prirodzene" trochu podvedome obdivujú "weltoffenheit" Holanďanov a Britov, resp.Američanov..a otvorenou posadnutosťou kongresu Nového sveta judaistickými globálnymi klanovými výpalníkmi sa infernálny kruh utrpenia generácii miliárd bezpriezorných otrokov podvedomia uzatvára..

Ide o jeden z dominantných procesov súkromnej globalizačnej politiky niekoľkých technologicky odborne dobre známych, no mediálne tvrdo popieraných osôbok.

Životná úroveň reálne dávno žiaľ vôbec nesúvisí so šikovnosťou praktických pracovných návykov, vzdelanosťou, či miestnym manažmentom..I keď lokálny manažment a miera jeho chápania trochu má do toho čo povedať, avšak mierou svojho nechápania objektívnej reality bežných dlhodobo systematicky štandardizovaných metodík riadenia burzy a trhu celkovo, pracuje rovnako podvedome na ciele nadnárodných globalizačných profesionálnych jelít najstaršej multinacionálnej ideomafie.

Češi majú percentuálne pomerne výrazne nižšie pracovné targety na rovnakých pozíciách a vyššie platy. U Nemcov je pomer ku nám v pracovných targetoch interných štatistík korporácii ohľadom "špecifík miestneho trhu" cca. 1:2,2(Slovák robí viac, ako 2-násobok Nemca v rovnakej pracovnej pozícii), pričom plat má Nemec 4-5-násobný. Navyše má rôznymi bilaterálnymi zmluvami zabezpečené napr. aj Francúzsko zdaňovanie u nás vyprodukovaného zisku tamojších firiem u nich doma. Ide o benefit poskytnutý tamojšiemu plebsu banksterskou globálnou zočineckou organizáciou sa "skoršie podvolenie sa jej diktátu" a kolaboráciu uvedených etník. Podobne, ako predtym u judaizmu, Grékov, Rimanov apod.. v rámci odboru dejín globalizácie.

Btw. celý Rakúsky a Nemecký dôchodkový a sociálny systém je z drvivej väčšíny financovaný z povolenia finančnou mafiou(MMF, SB, BIS)na zachovanie podielu štátu na strategických podnikoch v Ost-a ďalšom Kolonialgeschäfte. My v tomto zmysle financujeme ich Sozialstaat. Podľa niektorých vlastných nemeckých údajov je takmer polovica Nemcov priamo a nepriamo zamestnaná na absurdných umelo vytvoraných miestach v štátnom aparáte. Podľa iných je to viac ako polovica.

Ak niekto považuje na Slovensku a v Čechách byrokraciu za nadmernú, nech ide do Nemecka. No na dlhšie, ako len pár týždňov. O systémov korupcii(lobBingu) ani nehovoriac. V Nemecku a samozrejme v Amerike ešte viac, je celý ten oligarchicko-partokratický fašizmus s názvom démonkracia považovaný už nejakú tú géneráciu za "normu života".

West-OstGefälle má teda tiež svoje kultové dôvody, ktoré sme si tiež neraz rozberali v dlhých diskusiách aj podrobnejšie.

Skús si inak Michal prejsť aspoň publikáciu "Krátky kurz", s vysvetlením základných mechanizmov skutočnej, vedeckej ekonomiky. Nie okultistické pseudovedy "našich" treťotriednych univerzít pre miestnu spodinu včítane Karlovej, Masarykovej, či UK, či EU BA..EU Wien, Maximilian Uni, Humboldt a pod..
Isto, existuje reálna ekonomika, dejiny, filozofia, sociológia, psychológia, no tu a ani v okolitých štátoch budete na tamojších tzv. uniVersitách tieto modely hľadať z dôvodu tichého embarga márne.

Čo dávame postupne na túto stránku, sú "výcucy", zhrnutia aj bývalých absolventov zopár lepších škôl a kurzov, zamestnancov rôznych špecializácii, včítane silových zložiek štátu, ktorých dnešný stav spoločnosti neuspokojuje a rozhodli sa pustiť viac podstatných informácii von tak, aby sa ktokoľvek mohol dostať k tomu, čo naozaj potrebuje.

Všetko samozrejme v rámci objektívnejšej interpretácie zákona o informáciách. Mnohí totiž jedinú záruku bezpečnosti rozvoja demokratickej spoloCnosti vidia v plnom prístupe populácie k všetkým celospoločensky významným informáciam. EU sa nám totiž začala, po vzore našich partnerov USA a Izraela a nie vinou tamojších občanov, silno fašizovať.

Přidat nový příspěvek